Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcraft

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on a granite road cut very near verified population of Phemeranthus parviflorus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Common on ridge top adjacent to river, under mixed hardwood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1986

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 11:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmcmanus58

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 04:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manycanoe

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 08:51 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 01:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Hardwood forest with exposed Heflin phyllite.

DDS 17,004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgthompson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 11:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Riparian woods. Cleburne County record. 4 April 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Swamp. 23 August 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bama_botany

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 12:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pine woodland. 2 April 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantsmatter

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 01:58 ΜΜ HST

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgthompson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 12:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takepicsleavetracks

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 05:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Του Φρέιζερ (Magnolia fraseri)

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 07:36 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Sloped hardwood forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Drainage ditch. DDS 17,063

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Low woods along a stream. With Taylor Spaulding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 06:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Wet disturbed area along walkway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 01:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The lower portion of moist, vertical rock face skirting Creek. See the article below with the key. It might just be P. decursive-pinnata. Not sure.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/apg/72/3/72_202102/_pdf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 06:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Phyllite glade (calcareous Heflin Phyllite). With Melanie Spaulding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 10:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 12:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 07:19 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Roadside bank and ditch. Not cultivated. Keys to I. sanguinea, but that taxon is considered to be conspecific with I. siberica.
https://www.semanticscholar.org/paper/Iris-sanguinea-is-conspecific-with-I.-sibirica-to-Boltenkov-Artyukova/a0d32d51358bce07815acccc1c9fcfbb4d9b314f

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mporycki

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kommissar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 03:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 06:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Wet disturbed area along walkway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

habitat18

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 07:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Low woods at base of tree next to Granite outcrop by Lake Wedowee. With Tom & Eric Diggs and Katie Horton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:05 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Woods next to outcrop.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 08:52 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Granite outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalea

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 07:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Low area in granite outcrop. Will confirm ID in office

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 07:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Granite outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 08:20 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Lake margin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie_plant_lady

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 09:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Disturbed ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Marshy area along reservoir.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wncbotany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 03:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 05:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside. With Taylor Spaulding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Specimen collected: phyllaries glabrous (5) and flowers (4) per head. Rules out N. serpentaria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardthecrittercatcher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 12:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:46 ΠΜ CDT

Τόπος

Tallassee, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nice stand in montane longleaf pine ridge top.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 08:37 ΠΜ CDT

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 08:29 ΠΜ CDT

Τόπος

Lineville, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Power line ROW.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claytonpatterson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpwhit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 11:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kommissar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 04:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 11:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2013 11:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2013 01:33 ΠΜ CDT

Τόπος

Cheaha Mtn (Google, OSM)

Περιγραφή

Cheaha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:12 ΜΜ CST

Τόπος

Oxford, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hardwood cove forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

pgthompson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 02:22 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Seems like a hybrid with maybe falcata? Not fuzzy enough for velutina, maybe marilandica in there though

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 02:59 ΜΜ EDT