Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saries99

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissaallen

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 05:01 PM MDT

Περιγραφή

Some kind of megachilidae bee, possibly in the genus megachile but not sure of species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissaallen

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 05:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 03:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:12 AM PDT

Τόπος

Cannon Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 10:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 10:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey349

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:50 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_tanner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:09 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 06:07 PM PDT

Τόπος

FSSP Wagon Road (Google, OSM)

Περιγραφή

With Eurasian-collared Dove

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2002

Τόπος

Hammond, Oregon (Google, OSM)

Περιγραφή

f. hybridum. Catching up on some old observations.

These are very large for A. sportella. Found under alder leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:45 AM PDT

Τόπος

Wireless Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 02:53 PM MST

Περιγραφή

I'm pretty sure this is Leptothorax, I'm not really sure what else it could be.

Two colonies were seen, I clumped them into one observation so it's easier to view, both were seen on fallen dead trees, both without bark, presumably a Pine species, one presumed nest entrance was seen (last photo), a worker went in, but no workers were ever seen coming out.

This species was shy and would freeze whenever I put my camera up to it.

L. crassipilis or L. canadensis, they are the only species with records in Arizona.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:41 AM PDT

Τόπος

Hammond, OR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 09:41 AM PDT

Τόπος

Sunset Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awhitlock

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 09:03 AM PDT

Τόπος

Astoria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcbailey

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 09:41 AM EDT

Τόπος

Buikwe, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafal15

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:16 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robmutch

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015 11:56 AM HST

Περιγραφή

Bald-faced hornet eating Western yellow-jacket, Carpenter Mountain fire lookout, H.J. Andrews Forest, Willamette National Forest, Oregon, USA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

X3 via trail camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 04:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferox_formicae

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:08 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 01:15 PM MDT

Περιγραφή

Colorado Springs Utilities Xeriscape Demonstration Gardens, Mesa Rd. With Heidi Eaton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 03:01 PM MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acanthaster

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

The rarest of the rare...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 10:51 AM PST

Τόπος

Wireless Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

susankirkbride

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 10:32 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmunderhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 02:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

kayakqueen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 10:36 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:46 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 10:11 AM PST

Περιγραφή

In field where Fort to Sea Trail crosses Pacific Bellevue Rd.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinn_the_charron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 11:12 AM PST

Τόπος

Bay Center (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 11:32 AM PST

Τόπος

Sunset Beach SRA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 12:56 PM PST

Τόπος

Brownsmead Grange (Google, OSM)

Περιγραφή

Delayed pre-formative molt into January eliminates juvenile RBSA and RNSA. See: Howell 2010 Molt in North American Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarbroughs

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 09:37 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnodonnell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 09:05 AM GMT

Περιγραφή

Habit of E. deflexum; flower color of E. davidsonii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 10:23 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asesina_vegetal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 01:52 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 01:45 PM UTC

Τόπος

Tillamook, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwbarrows

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:51 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 09:02 AM MDT

Περιγραφή

This small fly is taking a meal from the vespid victim of a reduviid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 11:58 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 01:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 12:54 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahfloyd_naturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 11:22 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)

Παρατηρητής

hannahfloyd_naturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 12:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonniepilkington

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 09:29 PM MST

Περιγραφή

This spotted bat was captured by the Glen Canyon National Recreation Area bat monitoring crew.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonniepilkington

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 09:36 PM MST

Περιγραφή

This hoary bat was captured by the Glen Canyon National Recreation Area bat monitoring crew.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conorflynn

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 10:15 AM MDT

Τόπος

Paulden, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Morton formation dolostone high in Mg. Thanks to Frankie Coburn and AZNPS for the ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 06:54 PM MDT

Περιγραφή

The sun was about to set as this cuckoo was moving and calling from the cottonwood canopy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πέκαρι Με Κολλάρο (Pecari tajacu)

Παρατηρητής

lichtasa100

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 07:14 AM MDT

Περιγραφή

There were 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferox_formicae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 10:46 AM EDT

Περιγραφή

Feeding on a dead caterpillar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beverlysass

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 04:33 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 05:53 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny109

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:45 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2014 10:01 PM CST

Περιγραφή

Alpine, Arizona
United States (USA)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:29 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 09:03 AM MDT

Περιγραφή

Less than 1 inch long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramurdoch

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramurdoch

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 06:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pogolumina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 09:59 AM MST

Περιγραφή

Saguaro National Park (West) – Bajada Loop Drive

Sunny
TEMP: 15.5°C/60°F
ELEVATION: approx. 817m/2680ft

Novomessor cockerelli

Large gravel nest with large central opening, in somewhat rocky soil. Several workers milling about and conducting light nest maintenance.

Distinguished from Novomessor albisetosus by the following: in N. cockerelli; longitudinal cephalic rugae do not extend all the way to the posterior border of head, also head extremely elongate, and the nest structure was typical of N. cockerelli.

DLQ LOC: A20162

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkat

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 09:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrbriseno

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 01:29 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 12:02 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhough315

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 10:40 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven298

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 10:04 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyhough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcabbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 01:09 AM CDT

Περιγραφή

Eastern Blood-sucking Conenose (Triatoma sanguisuga) flying
United States: Alabama: Tuscaloosa Co.
Tulip Tree Springs off Echola Rd.; Elrod
6-Jul-2018
J.C. Abbott #3066

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyboyter

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 12:57 PM PDT

Τόπος

Yakima, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conorflynn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reannab15

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 05:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 01:44 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 06:55 PM MST

Περιγραφή

Formica ant tending treehopper on sunflower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madsess

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 03:07 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 02:32 PM PDT

Περιγραφή

Mary's Peak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 07:33 PM PDT

Τόπος

Kensington Ave (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 11:19 AM PDT

Τόπος

Fort Clatsop Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 03:03 PM PST

Τόπος

Wireless Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramurdoch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 10:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 01:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 08:19 AM PDT

Περιγραφή

Please DO NOT put a species name on this; it's for my students to identify. Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sastinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 01:58 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

chris-canipe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 12:01 PM MDT