Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanmc42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:28 PM NZST

Περιγραφή

On rocky outcrop beside Dun Mountain Trail, mined section.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 11:14 AM NZDT

Περιγραφή

In shallow alpine gully where snow accumulates

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή

Veronica notialis (Hebe pauciflora), locally common in subalpine herbfield on rocky sites

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 04:19 PM NZDT

Περιγραφή

Vast swathes of this plant were common up the Bruce Road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2007 01:22 PM NZDT

Περιγραφή

In wet herb-field, Temple Basin

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

calopteryx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2016