Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 10:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cold Weather Sun Bathing
The sun was out on a chilly morning & she was taking advantage of that. The concrete would be the warmest place to soak up some rays. She was right below me as I looked over the fence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickeydylan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlang88

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katbrun77

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I am not a turtle expert, but I do know it is a map turtle of some kind!
An old photo from Hurricane Creek, Tuscaloosa, AL, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

upper turtle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcaulayjaunsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Pearl River Map Turtle (Graptemys pearlensis) (top) and Ringed Map Turtle (G. oculifera) (bottom)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitek_jirinec

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jthompson2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

She was the first of the species I ever saw, a day I will never forget.

Maximum head width: 65mm
Midline plastron length: 222mm
Midline carapace length: 260mm
Maximum carapace length: 275mm
Maximum height: 120mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jthompson2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

She was clearly a much younger turtle than the first female; her body size was almost identical but her head was 5mm narrower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asydabass

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganmas

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canoe4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

West Cambridge way, Hammersmith Subdivision.
Turtle was crossing street near active clearing of trees for new subdivision.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Initially a Red-eared Slider and an Eastern Painted Turtle were fighting over a dead Bullfrog, then a larger Pond Slider joined in and took off with the dead frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trendel103

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:46 ΠΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographer Chris Scharf - client of Royle Safaris on tour

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercerbotaniccurator

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ojinaga, MX-CH, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 10:51 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 08:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Headwaters of Chipola

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2016 11:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I had been hunting a big snapping turtle to use during upcoming classroom presentations. So this was my lucky day! Just before work, right in the middle of the gravel road behind the animal shelter was a fairly big one! His carapace was 9.5 inches front to back. The kids loved it! It was released to the same pond the following day. http://williamwisephoto.com/photographyblog/large-snapping-turtle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2015 12:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Down near the firing range, on the narrow strip that separates a small marsh from the larger wetland area, a gargantuan snapper was crossing from one pond to the other. His head was near the size of a tennis ball; his back feet were huge paddles as wide as three my fingers and tipped in heavy claws. I used a branch to note the length of his carapace which later measured out at 15.5 inches. http://williamwisephoto.com/photographyblog/gargantuan-snapper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2013 06:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

October 2013; Reed Bingham Georgia State Park. Appeared to be eating plant growth from the base of the dam. http://williamwisephoto.com/photographyblog/reed-bingham-gopher-tortoises

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2012 04:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2012; Walton County, GA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2012 12:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2012 Walton County, GA. See wildlife photo journals at www.williamwisephoto.com.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2012 12:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Monroe, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

2012 Walton County, GA. See wildlife photo journals at www.williamwisephoto.com.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of my co-workers brought in an Eastern Box Turtle that his German Shepherd had found and threw around like a chew toy. A few marginal scutes were broken off the front of his carapace, but it otherwise seemed okay. http://williamwisephoto.com/photographyblog/turtle-on-a-fence-post

 • Walton County, Georgia
 • Mostly sunny, high near 79°
 • Sunrise 6:22 AM; Sunset 8:43 PM
 • Day length: 14 hours, 21 minutes

~ William Wise Photo Nature Notes is a wildlife, birding and nature photography blog documenting the beauty, design and wonder of God’s creation. -- "What a wildly wonderful world, God! You made it all, with Wisdom at Your side, made earth overflow with your wonderful creations." Psalms 104 The Message

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 09:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Walton County, Georgia. ©williamwisephoto.com

 • Partly sunny, with a high near 82. Southwest wind 5 to 10 mph, with gusts as high as 20 mph.
 • Sunrise Today:7:36 am; Sunset Today:7:45 pm
 • Daylight Hours: 12 hours, 9 minutes (+2m 7s)
 • Moon: 12.9% Waning Crescent

William Wise Photo Nature Notes is a wildlife, birding and nature photography blog documenting the beauty, design and wonder of God’s creation. -- "What a wildly wonderful world, God! You made it all, with Wisdom at Your side, made earth overflow with your wonderful creations." Psalms 104 The Message

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Big one! 12" carapace, 15 pounds 10 ounces, and feisty as heck!
©williamwisephoto.com
Animal Control call; removed from fenced backyard and relocated. Walton County, Georgia.

Journal: http://williamwisephoto.com/photographyblog/large-snapping-turtle-scale-weighing-fifteen-pounds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 03:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Walton County, Georgia ©williamwisephoto.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 10:22 ΠΜ EST

Περιγραφή

Greenfield Lake, Hanover County, North Carolina.

 • Mostly sunny, with a high near 80. Southwest wind 11 to 16 mph, with gusts as high as 26 mph.
 • Sunrise 6:45 am; Sunset 6:04 pm
 • Daylight Hours: 11 hours, 19 minutes (+2m 4s)
 • Moon: 31.1% Waning Crescent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

©williamwisephoto.com Juvenile Common Snapping Turtle found near the water retention pond behind the animal shelter; Walton County, Georgia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 08:19 ΠΜ CDT

Τόπος

LLELA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

phlank

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 09:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

phlank

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 07:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2017 01:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

jennifermatthews

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

markpyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

atreefalling

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015

Περιγραφή

Swept downstream by the swollen West Fork of the Trinity River, "caught" by the levee leading to Greer Island.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2017 03:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This guy was sitting on trail not bothered by folks walking by. About 2 feet long maybe. Appeared to have wounds on back. Later told that it appeared a bigger gator had tried to eat him/her. But appeared healthy and eventually headed back into the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

bigredwombat

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:28 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

corynorris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan_trees

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Feeding on crustacean (crab or crayfish). In corner of old concrete stock tank with no outlet — prey may have been caught and unable to climb out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Coordinates are deliberately imprecise.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydcams

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Ιούνιος 2008

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Observed in water first then on land.

32 degrees C at time of sighting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mztleca

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013 07:32 ΠΜ CDT

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

crossing sidewalk in yard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger8181

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 09:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_alejandro2

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:52 ΠΜ CDT