Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleonyxconnoisseur

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

I have encountered this individual on multiple occasions. She is recognizable by the cracked notch on her right shoulder and has a rather cantankerous disposition for a box turtle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleonyxconnoisseur

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:05 PM CDT

Τόπος

Kingman, KS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleonyxconnoisseur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Safely moved across the road in the direction already headed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleonyxconnoisseur

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleonyxconnoisseur

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleonyxconnoisseur

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selasphorus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile captured while swimming.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomcampos24

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 05:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:06 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchjohn

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 08:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thamnelegans24

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfratello

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 04:24 PM UTC

Τόπος

Huachuca Mountains (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_smith

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:00 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rreams

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gudgabe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 01:37 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionlegall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 12:43 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 01:40 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbachert

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:27 PM EDT

Τόπος

Arizona, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisehackert-stoner

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 09:28 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:07 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:27 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallc

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Περιγραφή

Field Notes - Ok, i think this time i got the Sonoran Mud Turtle. There were abt 8 of them surfacing periodically. They appear to be 5-7 inches in length. Quite eager to avoid any motion i made.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmrobertia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Περιγραφή

Staked out the pond for a couple of hours and saw several different Kinosternon sonoriense longifemorale in the southern end of the pond. They seemed to come up for air about every 12-15 minutes, VERY wary of any movement on shore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asper

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Περιγραφή

QBQ mud turtle - Quitobaquito Organ Pipe NM 8 mar 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

When conducting surveys for Quitobaquito Tryonia, I found three young hatch-year mud turtles in a puddle/spring! I was with the biologist for the Monument and he is a permit holder for this species. Photos were taken and they were released back where we found them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfinn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

photographed with permission of USNP staff

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djangoroo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2008 01:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaxington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzymezou

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Second mud turtle species I’ve encountered in the wild. Beautiful little Sonoran mud turtle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertivens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:24 PM MST

Περιγραφή

Sabino Canyon, Coronado National Forest, in the foothills of the Santa Catalina Mountains just north of Tucson, AZ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keegansmith417

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

protostega123

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusloc

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusloc

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusloc

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg369

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 08:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:57 PM CST

Τόπος

Sherman, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 01:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahalbroo

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 03:39 PM CDT

Περιγραφή

Found crossing road, placed in woods in original direction of travel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonpike1980

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 08:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danimiller23

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 10:24 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vestal96

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caylie_h

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 12:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsey129

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 12:18 PM UTC

Περιγραφή

Baby turtle/tortoise

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 01:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 10:38 AM CDT

Περιγραφή

A male and female mud turtle found next to each other in a shallow roadside ditch. Male was trailing female, probably interested in mating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 02:59 PM CDT

Περιγραφή

Hatchling mud turtle. Roughly nickel size. Found swimming in a shallow puddle at John Crompton Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakewrangler95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2017 11:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 05:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 02:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdavies9000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 02:55 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bll634

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2017

Τόπος

Coral Snake Trap (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langaha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 05:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpsofnm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2015 05:07 PM CDT

Περιγραφή

Not 100% on this ID; could be Sternotherus odoratus. Foolishly did not think to get plastron photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 07:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewmorgill

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Περιγραφή

This small, dark turtle was in a small pond in an oak woodland quite near the coastal marshes. I don't know the species. The shell was ca 6 inches long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 03:59 PM UTC

Τόπος

Sherman, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldmathers

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 11:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynnnn

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 03:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_benson

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 09:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 12:14 PM CDT

Τόπος

McKinney, TX USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdsmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 05:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atshipman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 04:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgezimmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 05:33 PM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncmoore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncmoore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

project

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:16 PM CDT

Τόπος

Dayton, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 12:39 PM CDT

Τόπος

Athens, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_maciel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 08:09 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrypad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 12:38 PM EST

Περιγραφή

DSCN1988

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandybauerschmidt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 11:51 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzymezou

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phils1stpix

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 01:18 PM EDT

Περιγραφή

Loggerhead Musk Turtle
Rainbow River
Marion County Florida, USA

Olympus OM-D E-M5 Mark II
Olympus 14-42mm II R Lens
PT-EP13 Underwater Housing,
PPZR-EP02 Lens Port
& 14-42mm Zoom Gear
Sea Dragon Underwater Dive Light 1200 & 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinagrace

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoenix_baskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:00 PM EDT

Τόπος

Monticello, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madimcgroarty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travisblunden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:29 PM EDT

Περιγραφή

Found out of water, it may have just hatched

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corymckinstry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:28 PM EDT

Περιγραφή

Found in the Itchetucknee head spring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriel_plants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:25 PM EDT