Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2007 07:37 AM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2007 07:56 AM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 04:59 PM +07

Περιγραφή

Host plant is Artemisia cf. latifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:28 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana_serikova

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:08 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 04:59 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_teplouhov

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:22 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 12:17 PM UTC

Τόπος

Sagsai, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ekaterine3

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:54 PM +04

Τόπος

Sachkhere, Georgia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:33 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:57 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenatara

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 10:40 AM MSK

Περιγραφή

но! листья почти без опушения и не зубчатые

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2017 09:53 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madmanserg

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 05:20 PM MSK

Περιγραφή

Верхушка растения с соцветием. Казахстан, Карагандинская обл., Улытауский р-н, долина р. Шагырлы, нижняя часть склона сопки западной экспозиции, в злаковом сообществе.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 03:48 PM +07

Περιγραφή

Host plant is Artemisia vulgaris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuzmenckin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:45 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 05:56 PM +07