Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

With cicada prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpsiminski

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birder0288

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 07:35 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 01:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Location data broke a little on this one. Same general area as everything else I found on this day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 08:50 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melieraxbrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 03:01 ΜΜ MST

Περιγραφή

Chew on this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

birder0288

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 04:03 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταχύτης (Γένος Tachytes)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 06:18 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 06:37 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tao

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:37 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 07:46 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 09:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpsprangers18

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 11:48 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 12:13 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 04:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 08:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 11:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 07:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 06:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 08:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 07:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 08:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 03:44 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 08:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 07:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 08:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 05:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017 11:30 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 06:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 06:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 08:30 ΠΜ PDT