Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2014 09:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This little viper was resting on top of a large rosemary bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 03:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Being harassed by blue jays.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2016 08:50 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Cloud forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2005 11:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2007 12:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elee58

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 11:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodstock, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_burns802

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 05:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Waterbury, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Both alive, but unwilling/unable to let go of each other. Are they mating or fighting?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2016 07:37 ΜΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 11:04 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2016 08:33 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 02:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 11:09 ΠΜ EST

Περιγραφή

Cauliflory?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016 10:26 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2014 05:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2006 09:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2009 05:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On the slopes of Gunung Merapi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2003 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 09:14 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2015 06:14 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2006 01:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2002 04:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a calcified fountain.
Also: https://www.inaturalist.org/observations/6204871

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2012 06:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016 11:20 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2017 10:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 08:55 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2013 03:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008 11:27 ΠΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Matanzas, CU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 01:48 ΜΜ EST

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Snowfleas on an icy snow bank next to a house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 08:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 11:39 ΠΜ EST

Περιγραφή

Tiny beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2017 08:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Ant enjoying an extra-floral nectary.
https://www.inaturalist.org/observations/42272161

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 02:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With Hermetia illucens.
Canopy Camp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 09:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Vermont, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a rug on a patio wall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016 05:02 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2017 10:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

Plantation Road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2019 05:06 ΜΜ EST

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In a snag overlooking a small pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 01:07 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 08:17 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

coleen61

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 04:24 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2009 01:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Galls? From mites?? Or bagworms? Or???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 07:56 ΠΜ EST

Περιγραφή

Not sure if this is a cocoon or just housing. The case was damaged but not the bug inside. On a melastome.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananda_virgiana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

The pupa

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)

Παρατηρητής

karenskalla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:22 ΠΜ EST

Περιγραφή

Seen in Weathersfield VT- snow imprint - anyone know what kind of bird?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2016 02:33 ΜΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Cloud forest or below.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 05:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 10:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Large wasp with damaged wing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 10:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 08:44 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2017 11:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgoodman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Swanton, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 10:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Just look at that hairdoo :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langlands

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 12:06 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2008 10:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2015 12:13 ΠΜ CST

Περιγραφή

Gorgojo metálico
(Gyllenhal 1836)
Familia: Curculionidae
(22/04/2012).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanesaabad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 11:45 ΠΜ -05

Τόπος

Otún Quimbaya (Google, OSM)

Περιγραφή

Cerca de otras especies como tángaras y toches. De tamaño muy pequeño, alimentándose en pareja.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdz456

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 01:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Continuing bird. Watched it eat several snakes again today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

vtjohn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 08:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Lebanon, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 01:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

Owl #1 of the day, seen napping.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκέκο Τοκάι (Gekko gecko)

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2017 08:25 ΜΜ +08

Τόπος

Tanglin, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhraut

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2015 08:41 ΜΜ IST

Περιγραφή

It is interesting to see how jumping spider attack k dragon fly, with all its legs on dragon wing, so that it can not fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2012 12:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crgillette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2015 03:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

agaantonia3

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulengler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2011 01:47 ΜΜ HKT

Περιγραφή

Sunbathing on the road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 10:02 ΠΜ EST

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

This little mantis looked like a bit of epiphytic moss had fallen to the understory.

El Valle de Antón