Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014 09:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 12:13 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daveharasti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017

Τόπος

Nelson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at the Pipeline - Nelson Bay at a depth of 8m.