Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

salamanderdance

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 04:50 PM EDT

Περιγραφή

Found on a sunny rock in western PA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica32

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2015 01:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2015 01:56 PM EDT

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

kristinbyers

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2016 09:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzmuth

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016 10:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2015

Περιγραφή

F15WOO89-07
Caught at a black light trap in an oak-heath forest.

Tracked by PNHP as a S3S4 species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedurrance

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2015 06:44 PM EDT

Περιγραφή

Haverford College