Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allfeh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 10:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgreeney

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:27 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

martonmartonton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 02:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

kurt102

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 10:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Swarm of Yellow Jackets

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 09:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiobastos

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:10 ΜΜ -03

Περιγραφή

Boa atlantica

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χάρτινη Σφήκα (Polistes gallicus)

Παρατηρητής

ingrid_kulozik

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

taarnersuaq

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 09:07 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlospadron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchoprieto

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:24 ΜΜ -05

Τόπος

Mera, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna_bennett

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bleppo

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanders_black

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Ridgeland, SC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Was climbing up and down stalks of grass erratically

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robb4

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 07:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troi_olivares

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 03:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petegordon

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 02:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

freddycastellano

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Esmeraldas, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davcompton60

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabitha_lynne_

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 08:14 ΜΜ PST

Τόπος

Anaheim (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ento0502

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 11:03 ΠΜ PDT

Τόπος

Reno, NV (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellowjackets showing some kind of swarming behavior on a cold, windy day. They were not aggressive, but workers rapidly flew in and out of the nest entrance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2018 11:09 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafasilveriobio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 09:47 ΠΜ -03

Περιγραφή

Na boca de uma caverna de arenito

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastogrande

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 05:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 03:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 06:17 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb-bender

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_suiyama

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:18 ΠΜ -03

Τόπος

Parque Cemucam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardgeorg

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015 05:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 03:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:16 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmn-rita

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanajimenez95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 08:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_afm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dccopley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:29 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pidpot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:53 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:05 ΠΜ -04

Τόπος

Vaca Diez, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisrappa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rijans

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:26 ΜΜ -06

Περιγραφή

San Cristobal, 360°-Tour, Bahia Rosa Blanca

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

hootinghoopoe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 12:39 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pb_fraundorf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

anasacuta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kleberfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 04:34 ΜΜ -03

Περιγραφή

Serra das Galés

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciel_gomes

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 11:45 ΠΜ -03

Περιγραφή

Achei grande para uma latrodectus, cerca de 2,5 e 3cm de envergadura, mas é a única família que me vem à cabeça.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candelabroaureo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:51 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 07:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfluit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 12:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 02:26 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbrachydactyl

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhuggard

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 03:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliofilipino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2014 04:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghost35

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:20 ΠΜ -05

Τόπος

Licto, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjoerns

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 04:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

faerout

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitordematos12

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmontesdeoca

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 02:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2011 11:20 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william1378

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 05:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bia_caitano

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

aureleb

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023

Τόπος

Doua, Lyon, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco_bezerra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 12:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 05:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

kennedy-borges-road

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Aruanã, BR-GO, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 04:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisamtz

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:09 ΠΜ CST

Τόπος

Malinalco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilherme_lc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 10:08 ΠΜ -03

Περιγραφή

Colônia em limoeiro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasubi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 07:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedecrc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 06:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanzoller

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 04:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

Agelaia areata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

vaclar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 06:35 ΜΜ CET

Περιγραφή

Wirkte angeschlagen, vermutlich Königin die aus dem Winterschlaf erwacht ist?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 02:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiobarata

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasel001

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 09:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundacionfigueroametapan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 10:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agentlaustin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:48 ΜΜ CST

Τόπος

Three Points Ranch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

dolphinonkeys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:59 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In Queen Elizabeth II Wildlands Provincial Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fateryga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 06:47 ΠΜ +05

Τόπος

Yozyovon Sands 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 10:46 ΠΜ -05

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclateria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 12:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertrand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 11:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurmgomes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:01 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filiperibeiro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cainasouzaleite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grburgess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:29 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cykai05

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:51 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vespasdoiguacu

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcodehaas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 10:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nailsonjr17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 09:54 ΠΜ -03