Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 12:31 PM AEDT

Περιγραφή

Large specimen with twin spikes gone on main trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdwaar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 12:57 PM AEST

Τόπος

Jennings, NSW, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 04:59 PM AEST