Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

zngow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 02:49 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:21 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew205

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 09:48 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsteel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevan2

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 08:01 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 10:59 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Seen on kanuka.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 05:40 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 11:30 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Rock pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επιλόβιο (Γένος Epilobium)

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 05:36 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing in a weedy area of a residential garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggirl13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 01:33 ΜΜ +13

Περιγραφή

Hybrid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 03:32 ΜΜ NZST

Τόπος

Piha, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a rock on the beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 01:54 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 10:01 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Approx. 6sqm patch growing near Karekare Stream, bush edge, down from McCreadie's paddock. Plant seems to be rhizomatous, not rapidly spreading. Spent pods found, but no ripe seeds or flowers. ID a bit of a guess. Near focus on wide shots, distant focus on detail, sorry...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 11:18 ΠΜ NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Naturalised by roadside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018

Περιγραφή

Out front of 85 Dundale Ave.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonlobo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)