Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul-baldon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Περιγραφή

Bottom land deciduous woods in City Park. The spathe is shorter than the leaf.