Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

pauguirao

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022

Τόπος

Badalona (Google, OSM)

Περιγραφή

Observació de nombrosos individus agonitzants i morts sota tipes (Tipuana tipu). S'ha observat aquest fet també sota altres espècies arbòries al·lòctones.