Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 07:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delphiniumdudee

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 01:07 PM PDT

Τόπος

Burney, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdhancher

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 06:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:31 PM PDT

Περιγραφή

White, yellow and pale yellow forms present at same location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashathea

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:02 AM PDT

Τόπος

Williams, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_shey

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 01:36 PM PDT

Τόπος

Williams, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wandering_ecologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:48 AM PDT

Περιγραφή

Unusual with a little pink tinge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pemoore

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 02:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinkingbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 03:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian22

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

White color morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaraj

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 02:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickwalks

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 12:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mepatter

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2015 10:21 AM PDT

Περιγραφή

Along the edge of the Bear Valley Meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 05:42 AM PDT