Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustycat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:47 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Darwinia along Boydell Road just off the Coogardie-Esperance Hwy north of Gibson, Western Australia. September 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:33 ΜΜ AWST

Τόπος

Mullewa, AU-WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacha_r

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thammer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Mullewa, AU-WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thammer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistbob

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacha_r

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 03:44 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wa_botanist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:37 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjonker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2011 10:50 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Darwinia virescens (Meisn.) Benth. (1856)
Myrtaceae
native range is SW. Australia

1e plek, 2km zandweg op
S27 40.256 E114 16.932
Kalbarri NP
Western Australia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 07:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delphiniumdudee

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 01:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Burney, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdhancher

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 06:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

White, yellow and pale yellow forms present at same location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashathea

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:02 ΠΜ PDT

Τόπος

Williams, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_shey

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 01:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Williams, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wandering_ecologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Unusual with a little pink tinge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pemoore

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinkingbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 03:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian22

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

White color morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaraj

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 02:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickwalks

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memeagher

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2015 10:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Along the edge of the Bear Valley Meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 05:42 ΠΜ PDT