Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:55 ΜΜ -03

Τόπος

Petrohue (Google, OSM)

Περιγραφή

(Lo que lleva)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:55 ΜΜ -03

Τόπος

Petrohue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_hasbun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 02:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kantsunamun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 11:10 ΜΜ -03

Τόπος

Panguipulli (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 01:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 07:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 04:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco_bio_chi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscorivas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 09:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Recorder conditions
Temperature: 18°c
Humidity: 51%

The audio files were imported into R with the tuneR package and the spectrograms were produced with the Seewave package.

Recording equipment and settings:
Microphone:Sennheiser MKH8020
Recorder: Zoom F3
Sample rate: 96 kHz
Distance to insect: ~1 m

Sueur J, Aubin T, Simonis C (2008). “Seewave: a free modular tool for sound analysis and synthesis.” Bioacoustics, 18, 213-226.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 01:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Solífugo de la familia Mummuciidae. Por primera vez que veo a este insecto lograr cazar una presa, en este caso , una Hormiga Carpintera del género Camponotus . No lo es fácil obtener es presa, pero parece ser una presa habitual.
(*): Clasificado por solifugaeworldwide01 .

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 07:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 03:39 ΜΜ -03

Τόπος

Curarrehue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinteros

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 11:31 ΜΜ -03

Τόπος

San Javier (Google, OSM)

Περιγραφή

Cerca de un rio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 07:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 01:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έμπις (Γένος Empis)

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

En la serie de fotos se ve cómo el macho atrae a la hembra ofreciéndole un regalo.
In the series of photos you can see how the male attracts the female by offering her a gift

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis2244

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:36 ΜΜ -03

Περιγραφή

Pareja de avispas rojas, en la ciudad de San Fabián de Alico.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 05:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 05:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 02:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 02:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

nacho1998

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

nacho1998

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundaciongaviotin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Volantón de gaviotin atropellado

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 12:29 ΜΜ -03

Περιγραφή

Nido comunal, al menos 3 o 4 hembras distintas entraban con colecta de polen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:15 ΜΜ -03

Τόπος

Melipeuco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 02:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 10:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordbyron1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 02:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascarcamoconcha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Maule, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermovm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:21 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 05:32 ΜΜ -03

Περιγραφή

Tercer año en exactamente la misma ubicación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 06:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatocortes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 02:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulinsky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 06:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Sbrillias (Carcharodon carcharias)

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάιος 1987

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Archivo personal
Cedido por B. A.
Capturada por la goleta PAM 47 frente a Iquique.

(usuario anonimizado, siguiendo protocolo de protección de identidad)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 12:17 ΜΜ -04

Περιγραφή

Cedida por T. R. M
Se comenta que fue hallado en la orilla.
(usuario anonimizado, siguiendo protocolo de protección de identidad)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisromebae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jotalillo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 12:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiantrejosguerra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 01:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasgreene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngen_foyentu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 05:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tally_fegl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:07 ΠΜ -03

Τόπος

ITAHUE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cestades

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 11:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:13 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 02:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

hembra
Apareció en la terraza, al liberarla se enterró inmediatamente

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cestades

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2014 12:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngen_foyentu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cestades

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2016 01:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:03 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 01:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 12:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiscatalan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 11:17 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 03:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:02 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argofun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:23 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argofun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 01:04 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

eduardomunozfotografia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 10:39 ΜΜ -03

Τόπος

Los Lagos, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 06:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:09 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 11:45 ΠΜ -03

Περιγραφή

Mosca de la familia Acroceridae, la ( Lasia aenea ), libando flores de Toronjicillo ( Stachys grandidentata ) .
Interrelación floral: Lasia aenea - ( Stachys grandidentata ) .
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandro225

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2016 08:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2014 08:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

Chileogovea oedipus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbryanmedinaarenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 04:02 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbryanmedinaarenas

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:44 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natilu_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2019 01:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 01:16 ΜΜ -03

Περιγραφή

umbrella de 3 centimetros de diametro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estomas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:31 ΜΜ -04

Περιγραφή

Alimentándose de un Neovison vison atropellado

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2000 03:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

from clump of Filograna on mangrove root

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 08:51 ΠΜ PST

Περιγραφή

inverts from RV Yellowfin cruise_Kimo Morris marine biology class

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021

Περιγραφή

inverts from RV Yellowfin cruise_Dr. Kimo Morris' marine biology class

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021

Περιγραφή

Epitokes filled with pink eggs. inverts from RV Yellowfin cruise_Dr. Kimo Morris' marine biology class

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2010 12:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Newport, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID'ed during survey by peracarid specialist. Collected with permits during PICES-Rapid Assessment Survey 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2010 04:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Newport, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID'ed during survey by peracarid specialist. Collected with permits during PICES-Rapid Assessment Survey 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2010 12:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Newport, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID'ed during survey by peracarid specialist. Collected with permits during PICES-Rapid Assessment Survey 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2010 04:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Newport, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID'ed during survey by peracarid specialist. Collected with permits during PICES-Rapid Assessment Survey 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 04:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 11:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 12:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 09:35 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresamenabar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 03:28 ΜΜ -03

Τόπος

Los Lagos, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiantrejosguerra

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 04:59 ΜΜ -03