Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:09 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:25 PM CDT

Περιγραφή

Common in this area, growing in higher ground with dense turf of Sporobolus vaginiflorus and other low grasses

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masebrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2012 03:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 07:24 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 10:07 PM UTC

Περιγραφή

Leucistic individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:29 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:43 PM CDT

Περιγραφή

Buckthorn seedlings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

jhinds

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 10:22 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriansydor

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

wwwprof

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 11:32 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwpffpm79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 10:45 PM PDT

Τόπος

Paradise Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on patio structure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nscheerer

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calumetkathleen

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 04:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 05:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 11:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018 11:59 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjoyce

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 06:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 03:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpdlauren

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2017 03:04 PM CST

Περιγραφή

on soil 10 ft from current pond water line

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 07:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 10:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 03:15 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 10:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2013

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Περιγραφή

Evening primrose flower opening during dusk - the sequence from first to last picture took 6 minutes. It's amazing to see the actual movement of the petals unfolding!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Περιγραφή

Evening primrose flower opening during dusk - the sequence from first to last picture took 14 minutes. It's amazing to see the movement of the petals unfolding even in real time!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 11:31 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partspermillion

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 09:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partspermillion

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 09:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 10:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partspermillion

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 09:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partspermillion

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 02:48 PM CDT