Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

parped

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

I didn't have time to take photo, but there was a dead raccoon in the middle of the road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

naturalist_jared

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Three coyotes (I presume) were sitting at an access pipe at the edge of a local creek. They looked pretty young. When they saw me, they stared for few seconds, then left through the pipe. I managed to snag a single picture of them before they went away.