Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 02:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Upland forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:03 ΠΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Prairie/pollinator habitat reconstruction site. Not planted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 05:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a dry, forested upland ridge.

See this observation 16 days ago:
https://www.inaturalist.org/observations/156354959

See this observation in 61 days:
https://www.inaturalist.org/observations/172048725

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 02:18 ΜΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:57 ΜΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a dry, upland forested ridge.

To see this observation from two weeks ago see:
https://www.inaturalist.org/observations/154472957

See this observation in 16 days:
https://www.inaturalist.org/observations/160894862

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:35 ΠΜ CST

Τόπος

Collison, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:46 ΜΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a dead standing tree trunk. Species unknown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 12:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Charleston, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:50 ΜΜ CDT