Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siobhanleachman

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:15 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 03:05 PM NZST

Περιγραφή

photo by Tyers Stream group

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2016 01:32 PM +13

Περιγραφή

Naturalised

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2013 02:18 PM NZDT

Τόπος

Forestry Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016 10:10 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2016 01:13 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_cosslett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016 08:20 AM +13

Περιγραφή

Sprayed with 2 percent glyphosate 510 on 6/4/16