Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paris_yuna

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Shimane, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paris_yuna

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

Zaitzeviaria takafumii Hayashi & Yoshitomi, 2021 ???
Kinki region, 2021