Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2017 05:39 PM CDT

Περιγραφή

@nathantaylor7583 Nathan, these are the plants I thought looked really different.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2011

Τόπος

Bahamas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clifton_albrecht

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:36 PM CDT

Περιγραφή

I think, not 100% sure
Slim milkweed and whorled milkweed look so much alike

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palustrisphotography

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:24 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinleger

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 11:39 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lark_heston

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 10:34 AM UTC

Τόπος

Kountze, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:51 PM CDT

Τόπος

Silsbee, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 03:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monahalvorsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 01:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 12:39 PM CDT

Περιγραφή

Sandy soil on side of creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpenny

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:38 AM CDT

Περιγραφή

Identified and measured by Texas Master Naturalist who is a Forester by occupation. 42 inch diameter at breast height. A local tree that made the news was cut down at 55 inch dbh and was determined to be 137 years old. This tree likely avoided logging operations of the past because it is located on an island.
Island Trail
Walnut Ridge Unit
Martin Dies Jr. State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcostanza

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:30 AM CDT

Περιγραφή

Hairs on stem are thick-based and erect, mid- and upper stem leaves are sessile as in Second photo. The third photo shows leaves on the lowest part of the stem having petioles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 07:21 PM CDT

Περιγραφή

The whole plant, including the inflorescence, are pubescent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:02 PM CDT

Περιγραφή

White flowers, petioles without hairs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 01:24 PM PDT

Περιγραφή

5' in a sandy bahhhhg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2014 02:42 PM CDT

Περιγραφή

Edge of woods at ecotone of Village Creek floodplain and upland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:15 PM CDT

Περιγραφή

Interesting plant with 10 or so tall linear bracts around the base of each flower. None was in bloom yet, but I photographed dry seed pods from the previous year. Maybe Malvaceae or Convolvulaceae?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich451

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 01:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 11:34 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 09:01 AM CDT

Περιγραφή

Several huge Durand White Oaks along the Ottine Swamp Trail (along with Shumard and Bur Oaks).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 08:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahsimmons

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 02:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 05:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2015 05:09 PM CDT

Περιγραφή

In depression marsh in Powderhorn Ranch State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 01:33 PM CDT

Τόπος

Newton, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ubiquitous and incredibly lovely "weed" of West Texas. I love this goddamned plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatcatmom

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 09:50 AM CDT

Περιγραφή

After reviewing previous observations, and Nathan Taylor's summary of this subgenus, this is my best guess.
Erect, growing in sandy soil, partly sunny. Inflorescence bracts are free to the base, not imbricate, more or less symmetrical, open to slightly ascending. 4 glands with a horn on each end. Inflorescence branches a bit longer than the bracts. Fruits with 2 roughened, slightly raised areas along the keels.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 06:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:56 PM CDT

Περιγραφή

Drove over to Boca Chica State Park -- enjoyed spending time with nature along the coast. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 02:48 PM CDT

Περιγραφή

I. D. Fairchild State Forest

Leafy thing on an oak branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 07:33 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Robust population of at least 15 individuals at this point in the road, only one flowering. Entire population seemingly 60 plants or so. Was here two months ago and saw nothing. Plants can remain dormant for long periods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 04:22 PM CST

Περιγραφή

Day # 4 - ECRTMN Weekly "Let's Get Outside!" activity suggestion: Make at least one iNat observation every day.
Good or bad, this grass population is increasing in the open area between the yard fence and the stock tank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Before presenting to the East Texas Master Naturalists about Teaming with Wildlife, I went and explored along this right of way north of Lindale. Saw some pretty neat plants! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spent a day with some botanists looking for populations of rough stem aster. We spotted a couple populations but also noticed lots of other cool plants! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedernaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2009 09:01 AM CDT

Τόπος

Lumberton, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In low moist sand in old logging trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birder53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:37 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmsoileau

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 05:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

defd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:19 PM CDT

Τόπος

Garland, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Garland - Crested Caracara

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

palustrisphotography

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjnjr

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2016 06:39 PM CDT

Περιγραφή

Texas Parks and Wildlife sponsored Powderhorn Ranch BioAssay - April 28 - May 1, 2016.

Quercus minima grows as a clonal, "running oak" all over this property. It is the primary foodplant for a huge population of Saturniid Buck moths Hemileuca peigleri.

Habitat: Roadside near coast. Nearest to bunkhouse. Coastal Live Oaks occur with Tallow and Yaupon Holly in groves where undisturbed. Open areas are grassy with widespread evidence of gopher activity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Του Φρέιζερ (Magnolia fraseri)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 12:03 PM CST

Περιγραφή

What a spectacular time we had with Pauline going around the Watson Rare Plant Preserve -- this place is truly amazing... Heading back here this spring!
forgive me for breaking my rule of observing plants only with flowers or fruits... I'll find them again when these bloom/fruit!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raleighdarnell

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfpeterson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 09:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2010

Περιγραφή

http://www.ipni.org/ipni/plantNameByVersion.do?id=77113756-1&version=1.2

"Palm Unit" no public access

Photo 2: habitat, Columbia Bottomlands

Photo 3: young specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katittle

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 11:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 10:48 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradyreed

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 10:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kountrykarnivores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Invasive hybrid of native Sarracenia alata and introduced Sarracenia leucophylla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 12:12 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 01:31 PM CDT

Περιγραφή

Sprawling, gangly stems. Plants 4-6 ft tall. Soft hairs on both sides of leaf surface, mostly appressed. Pine forest, growing in a patch of Froelichia floridana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 03:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nautilus211

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 07:07 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimlouder

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 05:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 05:15 PM CDT

Περιγραφή

Very small pads (~2-4 inches long).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 11:43 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

jcochran2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 08:51 AM HST

Τόπος

Lubbock, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlebitt_of_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 02:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolefitz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:50 AM EDT

Περιγραφή

New little grove of these babies. Thinking it’s long leaf pine. Am I close?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ospr3y

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Hike at Canyon Rim Woodlands Trail in Newton County.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aartaustin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsarkozi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018 01:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοπάρουλα (Setophaga palmarum)

Παρατηρητής

mikeintyler

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2010 05:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 01:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 04:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2013 11:57 AM HST

Περιγραφή

Excellent quality shale barrens/pine savanna.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owentemple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 06:39 PM CDT

Τόπος

Hawkins, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Odd habitat here, sandwiched between a forest and a road beneath some power lines... The only habitat it cane get by in. Must've occurred in open understory before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2016

Τόπος

Candy Abshier WMA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2014 09:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2016 12:06 AM EST

Περιγραφή

Pinus palustris x taeda. Some planted here several decades ago, but since naturalizing a bit within a few acres. There were no longleaf pine (P. palustris) planted at this site and the Sonderegger pines have been crossing with each other or local P. taeda.

Thanks to Donald Hagan, Professor at the Department of Forestry and Environmental Conservation, Clemson University, for bringing me to this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2008 11:02 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big_thicket_np

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 02:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 12:38 PM CDT

Περιγραφή

Boykin Springs Recreation Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 03:04 PM CDT