Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobinkargarfard

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:04 ΠΜ +0430

Τόπος

Homak, Iran (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangatar

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:40 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found a mother scorpion with babies on her back near the 45. We didn’t bother her. (The babies haven’t yet started producing the protein that glows under black light)

The one in the terrarium was caught in our master bedroom. We fed it a grasshopper and then let it go in the neighboring green belt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglascook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 07:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Several individuals here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusfreke

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:29 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Holding eggs...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozzhernandez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 09:59 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 10:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Tutume, Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Makgadikgadi Saline Grassland (Hyphaene petersiana palm savanna)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyledenobrega

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 08:50 ΠΜ UTC

Τόπος

Botswana (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 02:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ofentsemoteka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 07:58 ΠΜ SAST

Τόπος

Pullen Farm (Google, OSM)

Περιγραφή

  1. The 5th segment of the tail is black
  2. The Telson is orange-yellow like the legs of the scorpion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kedartambe

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 03:28 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:58 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akmal_idham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:56 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonotrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 08:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnnnnnnnnnnnnnnn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:27 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonaturelam

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:44 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreakautz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:02 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayanthip

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 08:09 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cats_and_corgi

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 08:10 ΜΜ +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellbird20

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:31 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srags

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:05 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

sanjaysantokee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 12:29 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickperson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocateme

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loloo_chan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 04:14 ΜΜ -03

Περιγραφή

Era bem pequeno, encontrei no sítio do tio João.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 08:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_tulio3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 10:20 ΠΜ -04

Τόπος

Caracas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

danielboom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 04:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Speckled plumage on breast area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moi9

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Insecto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leylacardenas

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:08 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcclarinj

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:16 ΠΜ HST

Περιγραφή

Found in dead, dry, hanging tree leaves in the Amazonica Park in Tena, Napo, Ecuador, about 500 meters elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:24 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daracam

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 07:48 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanelibke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 01:26 ΠΜ -05

Τόπος

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbentley77

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 05:51 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

flore_boituzat

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 03:21 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)

Παρατηρητής

flore_boituzat

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 03:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljtcardoso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 12:47 ΜΜ -03

Περιγραφή

Restinga. RPPN Fazenda Caruara.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breno_rda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 02:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 11:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannonbuttimer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 05:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardovonlinsingen

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yangarani

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoaldrin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 08:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_oliveira

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)

Παρατηρητής

alessandrofranca

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)

Παρατηρητής

janasouza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 09:56 ΠΜ -03

Περιγραφή

Escorpião

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hectorlmk

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 11:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos151

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 10:30 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocateme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 10:41 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paula_eveline

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 08:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 11:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

kshah9900

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Dover, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojas-runjaic

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2003 08:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astharoth616

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 11:26 ΠΜ -04

Τόπος

La Cabrera (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giancoangelozzi

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 04:00 ΜΜ ADT