Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 06:40 PM EST

Περιγραφή

Caps: .5 cm - 4 cm, olivaceous brown to tan, broadly umbonate,

Gills: 3 mm x 3 cm deep vinaceous red, close to subdistant, narrow. Weblike partial veil in young specimens.

On the ground, single in groups under Pich Pine & Scrub Oak.