Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 11:19 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_sebastien_chartier_dumais

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 08:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:10 ΠΜ UTC

Περιγραφή

It was pretty amazing to see this fly-by in Toronto. A lifer for me.

With @blakemross

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:54 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenlanderson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 01:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Viceroy/White Admiral Intergrade.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 11:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 08:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aileenbarclay1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 04:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 12:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

Mangrove Kingfisher. Photographed at Fish Eagle Point, Tanga, Tanzania on 10 November 2021. Subspecies ranivorus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 10:36 ΠΜ EST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharksteward

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2014

Περιγραφή

A shrimper pulled up the first Goblin shark observed in the Gulf of Mexico since 2010. The length was estimated to be about 15 feet. Location approximate from news reports.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 06:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeongyoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 01:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Ovipositing into a log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 11:31 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021

Περιγραφή

~20mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 02:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2007 10:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 10:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Strangalia luteicornis (Yellow-horned Flower Longhorn Beetle). Photographed near St. Williams, Norfolk County, Ontario on 17 July 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Plochionus timidus (Ground Beetles). Photographed at Yarmouth Gardens, Toronto, Ontario on 27 June 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckbeak

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 10:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pyrgotella chagnoni (Scarab Pursuing Flies). Photographed at High Park, Toronto, Ontario on 9 June 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pseudanostirus hamatus (Click Beetles). Photographed at Portage Lake, Parry Sound District, Ontario on 20 June 2020. I think - the pattern is not as bold as on most examples I've looked at online, but seems to be similar...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 09:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Xylopinus saperdoides (Darkling Beetles). Photographed at High Park, Toronto, Ontario on 23 July 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 11:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female Rhyssella humida (Ichneumonid Wasps). Photographed at High Park, Toronto, Ontario on 23 July 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Penthe obliquata (Polypore Fungus Beetles). Photographed at Portage Lake, Parry Sound District, Ontario on 20 June 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 11:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Ogcodes (Small-headed Flies). Photographed at High Park, Toronto, Ontario on 2 July 2020. Wonderfully strange...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 12:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Male Coenagrion resolutum (Taiga Bluet). Photographed at High Park, Toronto, Ontario on 14 June 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 1979

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

NOTE: Dead on a sidewalk in our neighborhood. Gnarly but awesome.

GEOPRIVACY NOTE:
All my observations are posted with “obscured” geoprivacy. This means the exact location for each observation is masked somewhat within the red box that shows up on the standard browser viewer. I’m happy to provide more habitat description if requested — as the map may not be too precise in the public view.

A REQUEST:
When recommending an identification, please adhere to current standards of taxonomy as deployed by iNaturalist at this time — as opposed to identifying and classifying organisms based on personal beliefs about what taxonomy can, should, or of right ought to be in opposition to iNaturalist’s current taxonomy. Comments noting such taxonomic disagreements, however, are welcomed and encouraged. I prefer my observations to be inline with current taxonomic standards as deployed by iNaturalist (as opposed to my personal beliefs) so that this and other observations are readily accessible to iNaturalist users with greater efficiency and usability. This has been an issue in the past with some folks in the herpetological circles. Thanks!

If you have any questions regarding this observation, feel free to contact me or leave a comment below!

Janson Jones,
http://floridensis.com.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiah_jasper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 11:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 09:04 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020

Περιγραφή

With Habronattus decorus prey
https://www.inaturalist.org/observations/60888319
Found in a sand pit in residential area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 10:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyyankech

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 04:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Managed to escape before I got a clear photo, but proepimeron is clearly yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 10:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Visiting Alisma in wooded stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 10:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 03:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Syngrapha alias (Hooked Silver Y). Photographed at High Park (West of Grenadier Pond), Toronto, Ontario on 8 August 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 11:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Xestia mixta. Photographed along Road 634 a few km. south of Fraserdale, Cochrane District, Ontario on 26 July 2020. One of our better finds up here... Observed with Michael King.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 02:29 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markread

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 06:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 10:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 10:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 01:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 03:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Brunswick, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriquep

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 08:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 03:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Downsview produces yet another great ode for the city

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 09:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Haultain, ON (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 12:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 02:33 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 07:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iapkarian

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 12:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 01:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 03:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 11:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 09:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriquep

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 04:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

7mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 11:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

~7mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 07:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 03:39 ΜΜ HST

Περιγραφή

11 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecogeekmama

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddiedifiore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015 12:12 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 05:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 07:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 12:48 ΜΜ EDT