Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 03:13 PM NZDT

Περιγραφή

Under bark of fallen pine — very much out of place if this is an endemic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 10:32 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 10:33 PM NZDT

Περιγραφή

10 mm; closest visual match plus this fits location/habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 10:54 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 04:30 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:15 AM NZST

Τόπος

Waimapihi Stream (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:14 PM NZST

Περιγραφή

Found in rotting log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 08:21 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:39 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:21 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 06:50 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:11 PM NZST

Τόπος

Mangakotukutuku (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:36 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 10:44 AM NZDT

Περιγραφή

under log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 08:10 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 02:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2016 05:14 AM NZDT

Περιγραφή

Very small snails (diameter of shell approx 5mm), in cavity in boulder in alpine environment. Is anyone able to narrow down the ID?

Family Charopidae?