Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotnik_on

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:10 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 02:34 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 12:21 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

valera5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 03:13 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Παρατηρητής

anasta_kz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:49 ΜΜ EET