Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanekblom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianc

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 03:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One biiiiiggggg slug found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertforysth

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 09:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

dianapoeschel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 06:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

It was on my porch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscelena

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

Under log on fungus - shell about 2/3" across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluevalhalla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 04:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I counted 157 different banana slugs, including this one, along the Purisima Creek trail today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Empty shell, 1.5 cm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Alive, about 2/3" across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 05:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caletusbobetus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2016 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 02:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericsimons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2016 05:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluevalhalla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2016 12:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattherp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 08:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holleyfam

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Περιγραφή

A whole mess (at least 25) of what look like striped greenhouse slugs under a cover board set 6 feet from compost next to a cinder block wall. Slugs we have seen here before have identified by others as striped greenhouse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feather

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2016 01:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockyinredwoods

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2016 08:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuabobcatstacy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2016 10:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2016 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I found 100s of these, dormant in the dry weather, all over this section of roadside fence. Wow!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluevalhalla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluevalhalla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2016 04:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluevalhalla

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 03:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Banana slug.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 11:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_aniket

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 06:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericsimons

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2016 11:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirque

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2016 03:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2003

Περιγραφή

Fallen Leaf Lake. In pine needle debris at granite boulder bases. Elevation 6,250 ft. Shells are about 3 mm in diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2016 07:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

How do you tell the difference between banana slug species? I also took a video of the banana slug eating: https://www.youtube.com/watch?v=9ajXFAp_03I

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panarthropoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 02:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found in the middle of a fire road, it was eating a dried out dead lizard, which is difficult to see but visible in the images.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 09:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2013

Περιγραφή

I hope this id is wrong since this apparently is an invasive species, but whatever it is, it is very common at this park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015 11:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Under moist plywood adjacent fern greenhouse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015 05:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015 05:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015 06:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Under plywood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Περιγραφή

8 individuals seen surface active near a deep opening at base of a rock pile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2015 11:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In moist grass on cool night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2015

Περιγραφή

Shell imaged here encountered along trail. Dilapidated shells seen under a pallet. The juvenile hanging arboreal on grass was imaged by Ryan P. O'Donnell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 04:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Aestivating individuals in suburban environment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Περιγραφή

Juvenile shell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Περιγραφή

About a dozen individuals seen surface active

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Περιγραφή

As far as I know, this is the first record of Anadenulus cockerelli in over 70 years, and the first images of this species ever.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 05:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2016 01:38 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2015 01:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2015 01:50 ΜΜ PST

Περιγραφή

Conceivably http://www.inaturalist.org/taxa/228797-Prophysaon-andersoni. Found under a log, maybe 3-4 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2012 01:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014

Τόπος

kasilof (Google, OSM)

Περιγραφή

I added this specimen to the Kenai National Wildlife Refuge's entomology collection (KNWR:Ento); record available at the URI below.

http://arctos.database.museum/guid/KNWR:Ento:10641

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016

Τόπος

Brisbane, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a pile of rotting wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016

Περιγραφή

Only about 1 cm long, its pattern and habitat still appear to be a match in appearance, habitat, and distribution for the Reticulate Taildropper based on the book "Land Snails and Slugs of the Pacific Northwest"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2016

Τόπος

Gazos Creek Road (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola_vm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016 11:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

Slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theroachs

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2016 07:09 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 04:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmeade

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2016 08:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirone

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 02:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

left a track of slime
found in dry creek bed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lipps

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2015 03:37 ΜΜ PDT