Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 08:54 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 07:35 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 07:19 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 01:36 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubhav-agarwal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 12:13 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhajit_roy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2014 11:09 PM IST

Τόπος

Durgapur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 11:45 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 10:34 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejas2807

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:32 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:48 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 09:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Anosy, MG-TL, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm somewhat sure this is mysticum since queens were flying, but I'm having trouble distinguishing from M. rogeri. The clypeus looks round enough for mysticum...

Extracted from under the bark of a dead log. Log had been pointed out to me by Fielisy "Fidel" Bemaheva, who is an extremely knowledgeable old hand at Madagascar ants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meehirpawar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:47 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arajush_payra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2014 11:53 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibrudratariang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:42 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 04:20 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhasish_arandhara

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2012 02:03 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjana11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:21 AM IST

Περιγραφή

Dragonfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:20 PM IST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

butterflymannaidu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 07:59 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2009 11:27 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jahnavi10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 04:09 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilakhi_saikia_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:51 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 06:23 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 06:22 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 06:34 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 10:25 AM NZDT

Τόπος

Whitireia Point (Google, OSM)

Περιγραφή

Not much plankton but it was nice to see one of these. I also saw a small Lampea Ctenophore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 12:47 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 08:23 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 08:05 AM IST

Περιγραφή

On dichrostachys. Collected this leaf to see what emerges(believe it’s some kinda gall)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garytropic

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:49 PM +0630

Τόπος

Mudon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:15 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmathi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:34 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souravnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 07:55 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2010 12:29 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:15 PM IST

Τόπος

Keesaragutta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:26 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitrashanker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2007 01:57 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:27 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snehaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:18 PM IST

Τόπος

Ziro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 06:15 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 08:14 PM IST

Περιγραφή

It is a thing on Arachis hypogaea can anyone identify?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 05:23 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 08:25 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:41 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_aditya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:28 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_aditya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:35 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibrudratariang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:34 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvisha_saravanakumar

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 05:58 PM IST

Τόπος

Sunrise Avenue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 07:49 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:38 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:17 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 03:30 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supratimdeb

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:00 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:21 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaywithdev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 03:08 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 06:43 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awayk3n

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:51 AM IST

Τόπος

Erode (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avivekchandran

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:24 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:33 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanchenla

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 11:38 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saravanaraja_vicky

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:52 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

rakeshar

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 12:02 PM IST

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anas_ak

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:06 AM PKT

Τόπος

Malir (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 04:32 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδες (Οικογένεια Armadillidae)

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:19 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:02 PM IST

Περιγραφή

2mm but such beautiful colours!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shesharaj_navada

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:39 PM IST

Περιγραφή

It was with a broken wing, found in the rice feilds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:21 PM IST

Περιγραφή

Very small,about 3 mm. This is beautiful but irl looked very dull under the lighting! Please help with the ID,I’m very curious abt this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ram_k

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:59 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awayk3n

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 07:14 AM IST

Τόπος

Erode (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prasath

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:46 PM IST

Περιγραφή

I found it on the road in weak condition. It was completely unable to fly. It is conferred to be Cyclogomphus heterostylus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:57 AM IST

Τόπος

Paithalmala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arajush_payra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2014 11:53 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 09:02 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 09:59 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purabchowdhury

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:04 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nithyasv

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 09:34 AM IST

Περιγραφή

Asiatic Blood Tail
Lathrecista asiatica
ചോരവാല൯ തുമ്പി
Andromorph female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 09:40 AM IST

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:47 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:46 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adityaramakrishnan13

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:13 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srujanogale

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pramod6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:37 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:20 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:01 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshulthrim

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:26 AM UTC

Περιγραφή

Male and female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:28 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibrudratariang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:44 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forelsket

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 07:10 AM UTC

Τόπος

Tiên Lữ (Google, OSM)