Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 02:16 ΜΜ +06

Περιγραφή

Не факт, что это именно Х. kuzgi, есть некоторые различия. Но пока пусть эти три самца побудут так до выяснения.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 06:01 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 12:18 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:58 ΜΜ +06

Περιγραφή

Пообщался самец с самкой. Я даже не стал фотографировать то, что от него осталось. Хорошо, хоть педипальпа сохранилась. Одна.