Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 12:18 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:58 PM +06

Περιγραφή

Пообщался самец с самкой. Я даже не стал фотографировать то, что от него осталось. Хорошо, хоть педипальпа сохранилась. Одна.