Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

strickland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 09:08 AM CDT

Περιγραφή

No leaves. Purple flower. Multiple flowers at top of stem.