Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019

Περιγραφή

I struggle between O. engelmanni and O. phaecantha!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2016

Περιγραφή

growing in monzogranite boulderland, 4,370'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sholt

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Τόπος

Ely, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

growing in Juniperus scopulorum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukabevanda

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silenceofthelindz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 09:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Twentynine Palms (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burchfielddavidr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 05:48 ΜΜ MDT

Περιγραφή

This is the northernmost known population of Great Basin bristlecone pine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 04:36 ΜΜ HST

Περιγραφή

I have no idea what these pines were doing here, apparently naturalized in this little spot. I have trouble believing they are Pinus sabiniana myself. It was the only California pine I could think of with three long needles that looked like this. The cones were very large too. I could not find whole ones that I could reach and I only had an iPhone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Human is 5'2", for scale. One of the biggest chaparral yuccas I've seen so far.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upandadam

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 11:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 02:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019

Περιγραφή

unsure on ID. single plant growing in sandy wash.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλακό Σιτάρι (Triticum aestivum)

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 01:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

one isolated, senesced plant along Panorama Loop trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018

Περιγραφή

on Agave deserti in bloom, only blooming Agave seen in this canyon, which seems early, bloom in late December.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019

Περιγραφή

1,300' elevation. Yucca schidigera grow at low elevation in a Sonoran Desert setting. Common from here to the east. Lowest elevation individual I saw is this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spheller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 01:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

She's nesting by my front door window and has two chicks -- but I'm not sure what she is - Allen's? Anna's? Ideas appreciated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katgrom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:22 ΠΜ PST

Περιγραφή

Yuccas sprouting 4 weeks after the Woolsey Fire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofrakes

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018

Περιγραφή

cluster of approx 2 dozen plants, growing near crest of ridgeline.