Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilbalchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Underneath rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheliahargis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:55 AM CDT

Τόπος

Commons Ford (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what is going on but this is the fourth birder that I know of who has had a phoebe perch on their binoculars or on their person at Commons Ford.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atrox08

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 07:36 AM CDT

Περιγραφή

In pitfall trap in open field next to pile of rr ties

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

rayianwang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2016 03:00 PM CST

Περιγραφή

It's a warm day. The squirrel seemed to be collecting acorns and climbing back in the same tree multiple times.