Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanam05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:26 PM AEST

Τόπος

Toohey Forest Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:29 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatzappar

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:16 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:57 AM EDT

Περιγραφή

holy shit (documented vagrant, has been here for almost a week)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrs_torchon

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewilkening99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 06:28 AM MST

Τόπος

Winkelman, AZ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In Aravaipa wilderness area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 01:46 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

aispinsects

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:01 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 04:50 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sawyerb

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticids

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticids

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2017 09:01 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκάρια (Γένος Fragaria)

Παρατηρητής

keltinc

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 03:12 PM PDT

Τόπος

Boring, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Stwabewwy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chode

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 03:39 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2015

Περιγραφή

Famous hooman

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 12:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderboy2015

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 10:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ori_ri

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 01:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2011 03:49 PM CST

Περιγραφή

About 4mm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 06:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laz

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2011

Περιγραφή

jumping spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlyfessler

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 12:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Douglas (Tamiasciurus douglasii)

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

Peanut heist gone wrong!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 01:33 PM CDT

Ετικέτες

gif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatzappar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessaddams

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

shot ex situ

specimen found by Madeline Girard of the Elias Lab: https://nature.berkeley.edu/eliaslab/

https://zookeys.pensoft.net/article/10787/

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:58 PM EDT

Τόπος

Cleveland, TN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

my first Occlupanid,,,,,,,

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

bbenivegna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 04:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 02:15 PM PDT

Περιγραφή

a) The jumping spider resemblance is insane. b) The range of sizes among adults is insane. What is up with this fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maribela

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 09:19 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding in the lawn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkerner

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 06:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgek_squid

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:18 PM EDT

Τόπος

Calverton, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

lucyt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 07:54 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhibner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 12:11 PM CDT

Περιγραφή

This beetle is about a little less than 1 cm long with 4 hind legs and 4 larger front legs. The head is very round and the body tapers into a point at the end. There is a white band on the end that outlines the beetle's shape. It was found crawling around the cement with a leaf. It was originally underneath the leaf but then climbed on top.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2006 12:56 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcaetano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 10:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Τόπος

Florida, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 12:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcussaldarriaga

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 11:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helensaurus

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 04:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindom

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyfulton

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:40 AM CDT

Περιγραφή

On a tarflower leaf!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2014 06:45 AM CET

Περιγραφή

Portia fimbriata (Doleschall, 1859), Cairns Botanic Garden, Cairns, QLD, 21 November 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 01:51 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlesritter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 02:34 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 11:09 AM EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umru

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 10:13 PM EDT

Περιγραφή

not sure what type of tree this is, can anyone ID?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Τόπος

New Mexico, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 04:07 PM PDT

Περιγραφή

Abstract art.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 02:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2014 03:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan471

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 03:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oryzias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 07:32 AM EST

Περιγραφή

Last shot shows identification features for this species

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 10:12 AM PST

Περιγραφή

under roadside woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 02:30 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 05:02 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 08:00 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 08:14 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle34

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 06:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blastcat

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 01:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 04:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinstarr

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 10:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatzappar

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

gabbieb

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 09:52 AM PDT

Περιγραφή

Found it stuck in the lid of our kettle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 02:45 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysorekid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:22 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcameron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 12:04 AM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2011 12:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2015 01:56 PM EST

Περιγραφή

This bird became a celebrity over the couple of weeks it was around, as seen in third photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandocalheiros

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 03:00 PM -03

Τόπος

Linhares, ES, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Nevada, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Date approximate. Photo from Friends of Black Rock-High Rock (http://blackrockdesert.org/).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Καρχαρίας (Carcharodon carcharias)

Παρατηρητής

cesarnavarro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2016 12:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjwcarr

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 10:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henning_photog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 05:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginsengandsoon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 12:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anonyc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 11:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 08:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabetabug

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Multiple individuals on the items that my family had at the beach. It's possible that the spiders hitchhiked. Not sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffheard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 04:24 PM UTC

Περιγραφή

I have no idea what this is. There's a quarter and $2(Canadian) for scale.. pesos would be much more useful, but I don't have any, sorry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

☺️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 10:35 AM EDT

Περιγραφή

Eyes presumably on the top of the head, since they're not on the bottom like the only other species in this area (H. imbricata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2011

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2016 11:52 AM EDT

Περιγραφή

16 Aug 2016.
Peace Valley Park, Bucks Co, PA.
Found on Solidago in a meadow.
Sassacus (possibly cyaneus).
Possible ID courtesy of Chad Heins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2018 09:22 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stormy3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 12:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

hcody58

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 09:29 PM EDT