Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherinebartlett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:25 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codylimber

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 12:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 05:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In a fresh water vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 03:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In a fishless pond/vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbzilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Chardon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Two spiders fighting (or courting?) on a log, very near where I saw this one previously.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 11:38 ΠΜ EST

Τόπος

Panamá, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

@mattparr — any ideas?

Maybe newly hatched out...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishbruh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Babylon, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtyjerz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidanperkins37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishyjackson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 10:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοβόψαρο (Lobotes surinamensis)

Παρατηρητής

liliumtbn

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 08:43 ΠΜ -05

Τόπος

Veatch Canyon (Google, OSM)

Περιγραφή

underneath the dead passerine (probably Yellow-bellied Flycatcher)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_gardiner

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Περιγραφή

Habitat small temporary pool, slightly saline.
Image 1 shows male.
Image 2 shows female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judywelna

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 03:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Georgia, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

1/4"-1/2"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lois_rancilhac

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:16 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgek_squid

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:42 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatzappar

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodarchives

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcgale

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Eris rufa

Παρατηρητής

liamcolotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 04:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watsaisaeng

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 03:52 ΜΜ +13

Περιγραφή

oznor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmrobertia

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:39 ΠΜ AST

Περιγραφή

Saw this male courting, but two other small jumper were nearby, an orangish-beige female and a small dark jumper (undetermined sex). Will post both.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 02:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manny7h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynsmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Note the red on the back legs and it's cute little white mittens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackroney

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 05:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsnaturalist21

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tf9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliumtbn

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniojpizarro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 07:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 02:20 ΜΜ SAST

Περιγραφή

4.0mm
Found in woodland grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tf9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadventureswithtianareimann

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 01:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found 3 together on dead leaf in a Bush. Jumping spider is very quick and not as shy as other spiders.

Extremely vibrant color with 4 large eyes in front and 2 on back of head unlike other spiders I have seen.

Please help Mr identity this sider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chziemke

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:11 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zubairkhan50655

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:01 ΜΜ +05

Τόπος

Orakzai Agency (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 06:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 11:28 ΠΜ BST

Τόπος

Olhão, PT-FA, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 09:24 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 01:45 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 03:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Look I tried

In a fishless pond/vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benscallop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 11:49 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

probably a spider i think

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 01:44 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermanda

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 12:25 ΜΜ CST

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewocooper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 09:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 03:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

reminded me of army ants in the directional movement of a small "swarm"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)

Παρατηρητής

wjfamily

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

differentdrummer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 07:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Savannah, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID suggested by iNaturalist. This spider was in Spanish moss.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 10:35 ΠΜ +08

Τόπος

Lp 57, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

Pystira ephippigera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyalma

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

the meal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An orphaned button. Lifeless on the cold, hard ground.

I hope they find their pin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Aeroplanes in the sky....

I forget the rest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzaltube

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 08:42 ΜΜ -03

Τόπος

Comuna 7 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torgos216

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found in a small community pond, probably released from an aquarium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

marky

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajamico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:31 ΜΜ ADT

Περιγραφή

….. my excuse is that i couldn’t get my camera out fast enough and they were flying away

location is approximately where the geese were, not where i took the picture from.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 10:38 ΠΜ EST

Περιγραφή

MEAT WITHOUT FEET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rip stinkbug

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμβιόπτερα (Τάξη Embioptera)

Παρατηρητής

justin_

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 09:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lifer order for me right in the middle of downtown! Wish I could have gotten some better photos but it was dark and this bug was very active.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graydonwph

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 03:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 04:50 ΠΜ AWST

Περιγραφή

with a Elegant Rasbora Rasbora elegans in a couple of shots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannydanth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christojo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

ഊതിവീർപ്പൻ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_patinho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 11:38 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erasmomac

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small red jumper, found inside house (queens ny) and released in yard

Appears to be male of this species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgek_squid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 01:33 ΜΜ EST

Τόπος

Flanders, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lipwak

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 02:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Saw this guy flying around at the laundromat! Wasn't sure what it was until it had disappeared into a crack between two large dryers...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

I swear it’s real my class freaked out

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodarchives

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 02:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Boxford, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Murcia, ES-MU, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanam05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:26 ΜΜ AEST

Τόπος

Toohey Forest Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:29 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatzappar

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

holy shit (documented vagrant, has been here for almost a week)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrs_torchon

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewilkening99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 06:28 ΠΜ MST

Τόπος

Winkelman, AZ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In Aravaipa wilderness area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 01:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

aispinsects

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:31 ΜΜ CDT