Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhart

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsandbirds

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 02:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Didn't expect to be startled by one of these in April. I've never seen one in PA. Wish photo was better quality.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

bugsandbirds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Ilex opaca ‘Canary’
Holly slope at Morris Arboretum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 09:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_destef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsandbirds

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This observation is for the prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Asimina triloba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 04:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdzilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Being consumed by a Laphria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiemcma

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodhostplants

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 10:24 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 11:56 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

bughaven

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Observed possible egg laying adult on Urtica dioica at https://www.inaturalist.org/observations/92009304 so checked plant a little later. This is barely visible at all with naked eye (definitely smaller than a monarch egg) but photo with zoom lens seems to confirm its identity. Photo #3 shows the sticky "tether" that was present when I first saw the egg and seems to be a sign that it was freshly laid? But I probably broke it by mauling the leaf trying to get a focused photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_sipos

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

wasp devours spotted lantern fly, nature is metal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bughaven

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schramfieldbynature

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

tb_wildlife_photography

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 08:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wissachriss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psesinkclee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hentz Orbweaver (I think) with a spotted lanternfly caught in web. On second day, it began slowly eating it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethgrau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 01:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I was on a trail taking photos and I noticed a mother bird was feeding her baby. After I post processed i noticed it was a lantern fly that she was feeding her baby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggittis

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020

Περιγραφή

This bird caused some confusion with its coloration. Possibly a melanistic morph?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabetabug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 10:37 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 10:34 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 02:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertzwb

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 06:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wissachriss

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickphillypa

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 04:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robizzy

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 01:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 03:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 02:48 ΜΜ EST

Τόπος

Andorra Meadow (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 09:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-naturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2016

Περιγραφή

Front yard of house