Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturallyem

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 06:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturallyem

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 04:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamnorton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 02:33 PM EST

Περιγραφή

There were 2 Spoonbills.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coznlinda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 06:54 AM UTC

Τόπος

Cotulla, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturallyem

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 06:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nloveland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελάφι Σιτάλ (Axis axis)

Παρατηρητής

nloveland

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 09:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 11:07 AM MDT

Περιγραφή

Great Horned Owl (Bubo virginianus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jh1792

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2016 09:53 PM CDT