Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_glenn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 02:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

46 pairs of legs, eliminates S. bidens and similar species with 65 legs pairs. No dorsal patterning eliminates S. branneri. Other Strigamia are not red.

Specimen collected at Fullersburg Woods Forest Preserve, by students of the Akiba Schecter school.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

ryanj85

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015 12:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Green Heron with leucism/albinism.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

annechw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 08:37 ΠΜ CST

Περιγραφή

The gate, the splay of toes, is consistent a badger. Not canine, very mustlid. No tail drag, not otter