Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chou4525

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Yilan, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist84594

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsmannzen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v9320032

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 09:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ming110

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 10:34 ΠΜ CST

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 12:06 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 10:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anglerfish890

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:24 ΠΜ CST

Τόπος

銅鑼鄉, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:38 ΠΜ CST

Περιγραφή

大苦草 Vallisneria gigentia
簡誌第五卷:「生長於水塘中。如今,野生者僅見於宜蘭福山水池中。」
According to Manual of Taiwan Vascular Plants, vol. 5 “This species grows in ponds. Nowadays, the wild population only appears in the pond in Fushan, Yilan.”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrrkai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:04 ΜΜ UTC

Τόπος

台灣屏東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 03:08 ΜΜ CST

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestmimi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:03 ΜΜ HST

Τόπος

台灣屏東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcheng

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 11:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:26 ΜΜ CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist17006

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 05:26 ΜΜ CST