Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reddivinghood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:47 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρεψίπτερα (Τάξη Strepsiptera)

Παρατηρητής

m-zi

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 11:47 AM CEST

Περιγραφή

Andrena sp. plus Strepsiptera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2009

Περιγραφή

Det. Duane McKenna, 2009, based on DNA analysis
Collected 20 (!!!), at a mercury vapor light
spmns sent to TAMUIC and Harvard MCZ

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 12:57 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristyn_95

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:05 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops360

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakesito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 12:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankiecoburn

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 06:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 10:27 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 01:06 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 02:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiley1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanmf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smfang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lowclouds

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 11:31 AM PDT

Περιγραφή

with Salvia vaseyii photo-bombing it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 02:02 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 11:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:49 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 06:19 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashes49

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 06:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 04:49 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenaro-reyes

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skjoldalsted

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 12:02 PM CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spurgeckr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2002 11:44 AM CDT

Περιγραφή

Mayfield 3540, at the type location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 04:07 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 12:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali61

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 05:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyapoole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:00 PM CDT

Τόπος

Uvalde, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 04:31 PM CDT

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmosbruger

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 03:31 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_mardigan

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 02:41 AM PST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

alep

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:38 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dale12

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 11:54 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 01:14 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 11:33 AM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al-liaceae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 09:01 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Apparently most similar to and frequently growing with Tragia urens; could simply be a form of T. urens; note the intermediate individual in background of third picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβία (Γένος Euphorbia)

Παρατηρητής

m_guerron

Ημερομηνία

Αύγουστος 2003

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbeckman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gshinton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2007 10:43 PM UTC

Τόπος

Viesca, COAH, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:49 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naenriquez2

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 08:19 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jscott9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 05:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 11:20 AM CST

Περιγραφή

Dogwood Canyon Audubon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020

Περιγραφή

spontaneous along fencerow; tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 09:18 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciacerchiai

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 10:25 AM -05

Περιγραφή

HIerba de 70 cm de altura

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glezah

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 08:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:41 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmed_mx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmed_mx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chupacabria

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 04:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soy_berna

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:54 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedleeeubanksjr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:35 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedleeeubanksjr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 12:59 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedleeeubanksjr

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 10:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:34 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:14 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakesito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 04:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2013 07:27 PM CDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:19 PM CDT

Περιγραφή

Agalla/Gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura3057

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 01:48 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydenbocock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gheaton

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherrylin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:55 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 04:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

raleighdarnell

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 09:17 AM CDT

Τόπος

Carbon, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbeckman

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 12:00 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 08:18 AM CDT

Τόπος

Greenville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djdadmouth

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 07:24 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 10:48 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerykeion

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambergraham

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manliomb

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:43 PM AEST

Τόπος

Northhead, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 03:17 PM NZDT

Περιγραφή

In sand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1962

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:17 AM EDT

Περιγραφή

City Nature Challenge - Phillippi Estate Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 04:40 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayibrago

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:33 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2009 07:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 06:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amen2stamens

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 01:10 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_t

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 02:44 PM EDT

Περιγραφή

E. cumulicola or E. bombensis, same population as the ones I’ll link in comments
Sample taken on 6/21

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabyetchelecu

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:23 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:52 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 07:36 PM -05

Τόπος

Caravelí, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Above average rain in the south Peruvian deserts brings an explosion of endemics. Results published in:
Montesinos-Tubée, D. B., & Mondragón, L. P. (2020). Registros de flora vascular en los distritos de Bella Unión y Acarí, provincia de Caravellí, departamento de Arequipa, Perú, durante el evento de lluvias del verano de 2020. Chloris Chilensis, 23(2), 94-117.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 11:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattparr

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwallitis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 04:46 PM EDT