Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danders4

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan_dev

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 12:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsc_wis

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017

Περιγραφή

Dry prairie remnant, below crest on NW-facing slope of drumlin, SW end.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:51 PM CDT

Τόπος

King, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this was the most abundant I've ever seen it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2012 01:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_land_philosopher

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Edit: This appears to be Huperzia ×buttersii [lucidula × selago]. The H. selago sensu stricto is scattered among the much more common hybrids.

Microphylls ascending and widest at the base. Weak annual restrictions, and gemme in whorls. 65 stomates on the adaxial surface of microphyll. Stomata are present on both adaxial and abaxial surfaces. Microphylls are hollow at the base.

Photos 1-8 in situ
Photo 9 abaxial side of microphyll
Photo 10 adaxial side of microphyll
Photo 11 microphylla in profile
Photo 12 sporangia

Very disjunct. Comments welcome.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebsessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flosi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincoln

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:53 PM EDT

Περιγραφή

Infrequent in open dunes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

contrarianvulgarian

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Welcome to Michigan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Περιγραφή

Amazing. I was looking back through my photos for things I'd never submitted and came across this from dolomite cliffs in Marquette County. I had very little idea what I was doing 5 years ago so I'm glad I saw fit to photograph this random fern. ID is a little tentative due to picture quality but I feel pretty good about it. This would make this site the only place with all four of Michigan's Woodsia species!

I wondered if the last two photos might be Cystopteris, but they were taken within 6 seconds of the first - and a little bit of detective work (comparing dead pinnules) shows that the fern in the first pic is the frond in the center closest to my hand in the second pic. Most Cystopteris are a little more beat up by the end of August, at least on relatively exposed south-facing cliffs like this one.

Some other ID features: Looks like a Cystopteris but has conspicuous glandular hairs on the rachis and a rather toothier look. Far larger than typical Woodsia oregana, or any other Woodsia for that matter, and much more glandular than the W. oregana at this site. Plus, the first picture shows wide scales near the base and what appear to be small multicellular scales on the rachis about 2/3 up the blade. Hairs shorter and whiter than Woodsia ilvensis; it's hard to tell but it seems to also lack the cluster of snapped-off stalks at the base and instead has old dead fronds hanging around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sejohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 03:57 PM CDT

Περιγραφή

Observed scattered individuals between two sites around large lawn area around Devil's Island lighthouse. Sporophore consistently had compound branching and ranged from 1-3" tall; pale green tropophore was stalked and stem below point of attachment on trophophore stalk was short (~1cm). Pinnae varied from 1 pair + terminal lobe to 4 pair + terminal lobe. Botrychium simplex collected here in 1991 by Emmet Judziewicz. I've added multiple photos to show variation in individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_kahl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Private property

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 08:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 12:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 04:44 PM CDT

Τόπος

Hastings, MN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris281

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 04:31 PM EDT

Τόπος

Powell, MI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 11:07 AM CST

Περιγραφή

Unknown from Illinois, but the habitat (exposed limestone cliff edge) matches where it occurs in Tennessee. Further investigation to commence when it's actively growing. The awns are widely spaced, but the awns not as long as Elymus hystrix, and most awns are somewhat bent.

This could just be Elymus histrix though, so I'll definitely have to double check it in June.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

followyourmuse

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theknowitallnaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 03:19 PM EDT

Περιγραφή

Sittons Gulch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:21 PM HST

Περιγραφή

I think this is the new westernmost record (after finding it in Baraga County last season)
Only noted on one hummock, C. trisperma otherwise occupying the same microhabitat elsewhere
specimen for U of M

specimen 0094, MICH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanzybei

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2011 11:26 AM -11

Περιγραφή

Цветок.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hvindenm

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 06:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:28 AM CDT

Τόπος

Wabasso Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan150

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 03:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2009 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 10:23 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

picarlson

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2015

Περιγραφή

This is a population of Parnassia palustris that I have been watching for several years. Population seems to be increasing slightly and I found another small population in a nearby abandoned barrow pit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:13 PM CST

Περιγραφή

There is NO WAY I have seen two Small-billed Elaenia in NE IL already... no way, WAY. Last photo was from original social media post made by Susan, who found the bird Saturday morning.

https://www.inaturalist.org/observations/4277518

FIELD MARKS FAVORING SMALL-BILLED: Rounded head, grayish overall coloration, messy string of white wing bars, lesser covert wing bar extremely faint and at most times invisible, white bases of secondaries, very few white crown feathers visible when fluffed up and preening, white reaching from the primary fringes to the lower wing bar. Alvaro Jaramillo's video differentiating Small-billed v.s. Chilean was incredibly helpful both in the field and at home while writing up description. (https://www.youtube.com/watch?v=B5SAAu5iNi0)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Περιγραφή

With Selaginella eatonii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Old township cemetery in the middle of ag country with hundreds of these orchids blooming. Absolutely incredible. Tons of Sceptridium dissectum var. obliquum (and rarely var. dissectum) intermixed with the orchids as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zackpitman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 11:34 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:33 PM EDT

Περιγραφή

Continuing hybrid Clay-coloured x Field Sparrow. More details found here: https://www.inaturalist.org/observations/86905201

It was singing a song reminiscent of the first half of a FISP song, and it was also singing a CCSP. At times it sang a song with started like FISP and finished with low buzzes like CCSP.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:45 AM EST

Περιγραφή

Small cedar totally encased in ice. An absolute trooper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 08:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianshackleford

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 08:03 AM CDT

Περιγραφή

Ormes Lake. Discovered by Chris Waas in 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 03:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 07:42 PM EDT

Περιγραφή

collected at deposited at UMMZ. I'd confirmed by Anton Reznicek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdsommer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 09:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2013 02:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 07:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2013 10:16 AM EDT

Περιγραφή

Several shrubs in dry habitat with broomsedge and danthonia. Solidago nemo, monarda punctata, penstemon dig, and dogbane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmotta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 10:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianshackleford

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 12:48 PM CDT

Περιγραφή

South side of a former railroad grade, now an off-highway vehicle (OHV) trail. Herbarium specimen Shackleford #766, MICH.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincoln

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 03:33 PM EDT

Περιγραφή

Locally abundant in an old oxbow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikemichiganartist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I usually see these every year growing on the waters edge of Deerfield Park in gravelly soil that used to be a gravel pit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 07:45 AM EDT

Περιγραφή

10,000th iNat observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyferguson

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 08:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deasei

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:12 PM EDT

Τόπος

Lanse, MI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 02:01 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

alanrosesia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2016 12:10 PM MDT

Περιγραφή

Not so common WHITE RAVEN, ie. leucistic. Never seen one before! Was scavenging with several other members of the flock [congress]. And yes, it hopped and gawked like a Raven. Very rare find!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisbowden

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 08:27 PM EDT

Περιγραφή

Common along private property line adjacent to township park. This observation is basically just a reminder to my future self to come back here when there's more than a single dilapidated inflorescence in the entire population

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangersara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2018 11:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincoln

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2014 12:16 PM EDT

Περιγραφή

Wet cedar thicket. On mossy hummock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

The unbelievable amelanistic individual was found by Eli Bieri. Just about the coolest thing I have ever had the pleasure of seeing. No surprise that this has become my most favorited observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 07:04 AM EDT

Περιγραφή

Absurdly tiny weasel (about 5 inches long) running around the roadside at my feet with what seemed to be a young rodent in its mouth. Being mobbed by White-throated Sparrows. Tail very short.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincoln

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 11:23 AM EDT

Τόπος

Hamilton, MI, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Keyed it out to dichanthelium dichotomum in Mich flora but doesn’t seem right. Gleason and cronquist got me to Panicum tenue... so here we are. In sandy red maple swamp. At the base of maple on hummocks with carex seorsia and royal fern. Uncommon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghannan

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 01:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 11:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 11:11 AM HST

Περιγραφή

Nice sized group in a maple floodplain forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Major bucket list plant. Been wanting to see this species blooming for at least seven years...as long as I can remember being even a little bit interested in plants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 10:50 AM EDT

Περιγραφή

First collection of Corispermum hookeri for Michigan and the Lower 48. In mostly bare sand with Ammophila breviligulata, Cirsium pitcheri, Tanacetum bipinnatum subsp. huronensis, Salix cordata, Salix interior, and Artemisia campestris. Locally common and probably more widespread immediately to the east. Specimens at University of Michigan Herbarium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 08:26 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starowl29

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 10:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2016 12:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larus10

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 07:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2015 09:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015

Τόπος

Marquette, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Stunning intermediate morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 12:52 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare; only 7 individuals seen. Growing on a degraded sloped sand prairie above a coastal plain marsh in a topographical depression. Evidently a new population for this state-endangered plant. Centaurea stoebe, Mollugo verticillata, Berteroa incana, Elymus repens, Panicum spp., Dichanthelium spp, Andropogon virginicus, Tephrosia virginiana, Ambrosia artemisiifolia. Habitat heavily disturbed by ORV use.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopoldohurtado

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2015 03:35 PM EDT

Περιγραφή

A very well-known, very disjunct population growing on the Marblehead Cliffs at the eastern tip of Drummond Island.