Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

je9h

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 01:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtpines

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtpines

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenmcgrath

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:09 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky205

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 05:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 12:37 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2014

Περιγραφή

Substrate: fallen tree fern

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collectors: D. Newman & R. Vandegrift

Collection #: RLC1339

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:29 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 04:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasgruska

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 09:50 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 04:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 04:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawel16

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 08:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuichi_taneyama

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

= Boletus kermesinus

Holotype of Boletus kermesinus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeormsby67

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 11:51 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found on a mossy bank on Arohaki Lagoon track, Whirinaki. Mostly Podocarp forest area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeormsby67

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:14 ΠΜ NZST

Τόπος

3079, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Found between Plateau Rd carpark and the swingbridge on the Whirinaki track leading to Central Whirinaki Hut. Mixed beech, mostly red beech on a bank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielwinkler

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 02:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Thimphu, Bhutan (Google, OSM)

Περιγραφή

Austroboletus olivaceoglutinosus K. Das & Dentinger
sp. nov., 2015 first reported from Sikkim

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrudy

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 03:14 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Limestone woodland verge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 04:21 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayelk

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 01:59 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 12:39 ΠΜ CET

Περιγραφή

grown on an oak twig brought home from the forest (in a greenhouse)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:10 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerleiene

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fixet

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 08:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 07:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

It looks a bit like Hirticlavula elegans, but the stipe is darker and the basidiomata have a bluish and darker color went it is mature. The sterigmata do not seem to be as thin and long as H. elegants and the hairs on the stipe do not seem to be septate. The specimens were found growing on the underside of decaying bark and also growing on a dead leaf. The basidiomata is about 1mm long maximum

Fungarium: FG0126

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdersu

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2015 10:04 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothman55

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Observed 12 macoun"s just east of Lake Traverse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriscgr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2009 11:11 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolmolineux

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:21 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Cap about 2.5cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 08:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 06:11 ΜΜ CET

Τόπος

2616 Renan, Suisse (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2016

Περιγραφή

Dr. Priscila Chaverri and her teaching assistant, Efraín Escudero-Leyva of the Instituto Politécnico Nacional in Mexico, were the course’s resident ascomycetologists. As this initially resembled one of the green Hypocrea/Trichoderma spp., I passed it off to them, thinking light work would be made of the ID process. After some microscopy and reference checking, Efraín returns with the name Dactylospora, a (mostly) lichenicolous genus in the Lecanorales.

This is one of the most beautiful fungi I have ever seen, and I greatly look forward to discovering the rest of its name.

UPDATE 8/28/16: Believed to be a member of the genus Abrothallus by multiple members of the “Ascomycetes of the World” Facebook group. Name updated accordingly.

Substrate: unk. foliose lichen (Observation 249900)

Habitat: Costa Rican Páramo

Ecoregion: Talamanca Montane Forests (NA0167)

Collector(s): D. Newman

Collection #: n/a

Collected for the 2016 Organization for Tropical Studies “Fungi and Fungus-Like Organisms” Course

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoastro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021

Περιγραφή

On forest floor/litter with moss under hemlock in an old-growth Eastern hemlock stand.

Odour of anise.

Partial ITS sequence identical to MO#489321.

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 23, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney447

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Jonesborough (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 05:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyojiirisa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 10:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Mims, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rx fire April 28, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_russell

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 04:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

getting subsumed by coltsfoot by the western "trailhead" but seems to be happy closer to the creek. very nice. very nice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamjanszen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2010 12:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtjones

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 01:57 ΜΜ WET

Τόπος

Torrão, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

on mossy tree bark (Cercis siliquastrum)
Rickenella fibula??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leilafischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 06:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danstuart

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2015

Περιγραφή

Usually on pine needles, but sometimes on oak leaves or other organic debris such as twigs, seed pods and nut shells.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

These fungi first appeared in the forest in June and new ones can still be seen in October.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:53 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Prairie restoration, whoever chose the seed mix sure likes their gentians!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioguerra

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 05:07 ΜΜ -03

Περιγραφή

Camping los perros

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022

Περιγραφή

Under Monterey cypress, taste mildly farinaceous. Little to no odor. From one of the locations listed in the original species description of P. deckeri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 06:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020

Περιγραφή

Rockland hammock. Sporocarps connected to horizontal roots (roots appear to be dead, easily broken, not pliable and leathery). Sporocarps numerous in hammock, after weeks of wet weather.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diffractedamanitaphotographer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_teixeira

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 07:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Brattleboro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdhernandez

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 05:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesquig

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2013 03:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Hopkinton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipfuljer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afournier

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2005 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017

Περιγραφή

On rotten oak wood.

Spore print WHITE

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 11:25 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismorse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2005

Περιγραφή

Growing in short, native alpine grassland & herb field, in poorly drained area surrounded by tarns & bogs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin777

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 05:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020

Περιγραφή

On a well decayed Picea sitchensis stump.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanithor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 04:10 ΜΜ WEST

Περιγραφή

With Rosecomb mutation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 06:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmelville

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:03 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Attracted to front porch light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnsherman

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romje

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 05:06 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021

Περιγραφή

Probably on oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:16 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshall

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016 09:27 ΠΜ ADT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allthingsfungi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:09 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 05:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadaci

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:13 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2011 07:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 09:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This may be the best set of trail cam images we've ever captured here on Salton Drive. Before the rains of Tropical Storm Beta began several days ago, I had let the bird bath dry out in an attempt to deter a flock of Common Grackles which were overwhelming our nearby bird feeders. I'm sure that was annoying to all the other resident birds and wildlife but notice how our local Gray Fox took it in stride! The fox showed up at 9 a.m. in the morning and spent nearly 20 minutes hanging out and resting on top of the bird bath. I have a long series of images of the fox occasionally getting up, circling around for a more comfortable position, snoozing, scratching an itch, etc. So cute!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 04:42 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 11:18 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 10:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:45 ΜΜ MST

Περιγραφή

Growing on the ground under mixed conifers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinad

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 12:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I saw the dorsal side briefly. Not long enough to remember details or to get a photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015

Περιγραφή

On Podophyllum peltatum (mayapple).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahathi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 10:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:15 ΜΜ SAST

Τόπος

Ashbourne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2015

Περιγραφή

A common, possibly undescribed parasite of palm seeds, occurring throughout low-elevation Amazon forest. Known from Ecuador, Brazil, Bolivia and Peru. A sequence from Observation 220973 points toward Penicilliopsis, but matches nothing in GenBank.

Substrate: on seeds of “Chonta” palm (Bactris? Astrocaryum?)

Habitat: secondary lowland tropical rainforest, regularly subject to landslides and some human disturbance. adjacent to golf course and horse pasture.

Ecoregion: Southwest Amazon Moist Forests (NT0166)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: CHOC042