Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshall

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016 09:27 AM ADT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allthingsfungi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:09 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 05:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadaci

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:13 PM NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2011 07:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 09:00 AM CDT

Περιγραφή

This may be the best set of trail cam images we've ever captured here on Salton Drive. Before the rains of Tropical Storm Beta began several days ago, I had let the bird bath dry out in an attempt to deter a flock of Common Grackles which were overwhelming our nearby bird feeders. I'm sure that was annoying to all the other resident birds and wildlife but notice how our local Gray Fox took it in stride! The fox showed up at 9 a.m. in the morning and spent nearly 20 minutes hanging out and resting on top of the bird bath. I have a long series of images of the fox occasionally getting up, circling around for a more comfortable position, snoozing, scratching an itch, etc. So cute!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 04:42 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 11:18 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 10:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:45 PM MST

Περιγραφή

Growing on the ground under mixed conifers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinad

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 12:31 PM PDT

Περιγραφή

I saw the dorsal side briefly. Not long enough to remember details or to get a photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015

Περιγραφή

On Podophyllum peltatum (mayapple).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahathi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 10:33 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:15 PM SAST

Τόπος

Ashbourne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2015

Περιγραφή

A common, possibly undescribed parasite of palm seeds, occurring throughout low-elevation Amazon forest. Known from Ecuador, Brazil, Bolivia and Peru. A sequence from Observation 220973 points toward Penicilliopsis, but matches nothing in GenBank.

Substrate: on seeds of “Chonta” palm (Bactris? Astrocaryum?)

Habitat: secondary lowland tropical rainforest, regularly subject to landslides and some human disturbance. adjacent to golf course and horse pasture.

Ecoregion: Southwest Amazon Moist Forests (NT0166)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: CHOC042

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

garyyankech

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2014

Τόπος

Ajax, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciariederer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 12:37 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 05:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:51 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danial_mccoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 11:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 12:54 PM PDT

Περιγραφή

Blooming in mass numbers throughout Walker Canyon Area, with a preference for south facing slopes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacairns

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Saskatchewan, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 08:08 AM CDT

Περιγραφή

thought this was so cool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 04:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileymeckenzie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2011 11:00 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sypster

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 10:45 AM AEDT

Περιγραφή

VERY RARE FUNGI FOR AUSTRALIA. I found this in 2017 in Bruxner Park Rainforest and then again last Thursday in my own garden. To my knowledge the first observation was in 1908 in the Daintree and then Ian Dodd found it last year near Kempsey NSW. That makes 4 times.
It has been identified as Endocalyx melanoxanthus var. melanoxanthus
My two observations have been after continuous rain for an extended period, and I wonder if this was the case back in 1908 in the Daintree rainforest too?
I took some down to Michael Priest over the weekend and he was telling me recent DNA work has it now placed in the Xylaria family.
It is a strange little critter though!
These images show its strange nature with its extremely vulnerable outer sheath, that splits and crumbles as it pushes upwards from its Bangalow Palm substrate.
On close examination, it almost looks like this sheath is also made up of spore material held together by very thin fibrous strands.
The smaller fruit is 1.2mm tall and the larger one is around 1.8mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachbaranowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 02:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2016 02:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 01:01 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 05:49 PM HST

Περιγραφή

Growing from loose dead tree bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kasteps

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016

Τόπος

Appalachian Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Catawba rhododendron in bloom on Jane Bald along the Appalachian Trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microcosmic

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 08:11 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlpgtf

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2005 08:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlpgtf

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 10:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2015 05:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2015

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiergautier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:03 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:19 PM EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I usually find it on hardwoods. Today it was found on white pine. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jianrzeszewicz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 10:50 PM EST

Τόπος

Utu Seamount (Google, OSM)

Περιγραφή

Taken 02/21/2017 at Utu Seamount. Credit: NOAA Okeanos Ocean Explorer Program

EX1702 DIVE06

Video: https://data.nodc.noaa.gov/oer/video/EX1702/Video/EX1702_DIVE06_20170221/Compressed/EX1702_VID_20170221T225000Z_ROVHD_Low.mp4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 05:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015 02:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2002

Περιγραφή

parasitized by a Haplographium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 01:35 PM EDT

Τόπος

Pikeville, KY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographed with 330nm UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:30 PM EDT

Περιγραφή

330 nm uv Fluorescence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 03:59 PM EDT

Περιγραφή

Shot under 330 nm UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachbaranowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 09:55 PM EDT

Περιγραφή

Stack of over 30 images taken within a 20 minute period

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 04:25 AM MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:17 PM CET

Περιγραφή

Lots of fruiting bodies at various stages on one log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica387

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021

Τόπος

Flower Mountain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamc921

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 04:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 06:00 AM EDT

Τόπος

Pikeville, KY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 07:21 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 09:35 AM HST

Τόπος

Samuel P Taylor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanzmiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2018 12:21 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 02:11 PM PST

Περιγραφή

Really cool little guys that was also almost ran over with the car. In moss near conifers in back of the dunes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 06:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janbywater

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheananestellita

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tassietravelsblog

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:29 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2012

Περιγραφή

HOLOTYPE specimens.
UCSC-0340

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tx_nature_girl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 04:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 12:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:44 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinanesterkova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 06:05 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 12:22 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 08:53 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:35 AM HST

Περιγραφή

On bryophytes on large log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 09:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgemartin71

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Sobre el suelo húmedo, bajo Laurus nobilis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiapopelskaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 01:18 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmeyer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 01:00 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaronieto

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 12:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roodywhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 02:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2017 02:25 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonkay

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:11 PM EDT

Τόπος

Hinckley (Google, OSM)

Περιγραφή

Has anyone ever seen a blushing rosette like this, or that knows if this is the correct species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:05 AM EDT

Περιγραφή

Found on a dry branch that had fallen into a planter in a local park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2012 03:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2011

Περιγραφή

Probably on the remains of Lactarius deceptivus.

Easternmost observation currently posted. Hughes et al 2001 only lists collections from the Western USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charbode

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryangrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milaiv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 02:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 02:09 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyhonel

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 07:52 AM UTC

Τόπος

Wauwatosa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 05:51 AM EDT

Τόπος

Cranston, RI, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New growth and last years growth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 06:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 10:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2016 02:49 PM PDT

Περιγραφή

Unfortunately, I neglected to photograph the stipes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:12 PM EDT