Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 12:32 PM KST

Περιγραφή

visiting Oenothera biennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:51 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 06:55 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 12:44 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:17 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:23 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:21 PM KST

Περιγραφή

Endotricha?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choejunho

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:34 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:50 AM KST

Περιγραφή

ovipositor longer than body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:38 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:50 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 09:03 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 11:04 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021

Τόπος

Korea Minjok (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 04:44 PM KST

Περιγραφή

extrafloral nectaries

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 09:56 AM EDT

Τόπος

Berlin, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

hoping someone can id the cause of the leaf damage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:32 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:10 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 05:06 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 10:29 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2012

Περιγραφή

UNKON

개암나무 Corylus heterophylla https://www.inaturalist.org/observation_fields/11715

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:30 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:42 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysong

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 08:51 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:13 AM KST