Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

sddrtbag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Cause of death unknown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elinpierce

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 06:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About 1/3” long in a shallow rain puddle. Long snout.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather16

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2016 05:54 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Found dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 07:24 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)

Παρατηρητής

maxallen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)

Παρατηρητής

maxallen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Trail Camera (MMLP P_F17_010412)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)

Παρατηρητής

alexs1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

sierra_the_seriema

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 05:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_hunter

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_rogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessarenee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 02:35 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista1

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 05:06 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Eggs found in vernal pool in old, rutted road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

daleheinert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 01:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

jenna50

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2018 04:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

Animal tracks- maybe rabbit?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

lizlovesnature

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 01:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

s0428bugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 08:12 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

emjdee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2010 10:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

pushforjuly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

natureprotector

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 01:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

lizlovesnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 04:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

rachelbaker29

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 01:16 ΜΜ HST

Περιγραφή

Wild mink in the North American region of the Columbus Zoo & Aquarium. There are many wild animals that go in and out of the zoo, like minks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

jen_the_swamp_hag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 12:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

lisaclairemiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 02:50 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

kaeru3

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 10:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

mykee

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

surlyermine

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 08:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surlyermine

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

gavinnupp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

pgkaestner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 07:50 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

bgara

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 08:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcdowler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffhill

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:53 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_fowler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

crepuscular

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2014

Περιγραφή

Spotted near our campsite along a creek, cruising upstream, looking around any and all crevices it could get its nose into.

Was early in the morning; unfortunately I couldn't get a better photo of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_brun

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliev

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

chrissy98

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 02:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

mlj4823

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 08:46 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

basenjimomma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found near Lake Glenville on the side of the small lane that runs parallel to the lake. A very mossy, wet and wooded area

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

jplove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead in ditch by USFS research tech Joel Scott on Ball Creek Rd. around 4,200 ft. elevation at Coweeta Hydrologic Lab. Likely died due to cold weather - temperatures in the teens (degrees F). Road is closed to vehicles this time of year. Coordinates collected by phone using Avenza app.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

syrherp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

mabrybiggs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

susanp2

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 03:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Waynesboro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

andrewcore

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:46 ΠΜ MST

Περιγραφή

Roadkill

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

andrewcore

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2009 12:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2009 10:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliekatetavernier

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 02:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 05:50 ΜΜ CDT