Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauls_tucson

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 10:13 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 05:25 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnjinjonny

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:40 AM UTC

Περιγραφή

New species for me, whatever it is! Thanks to Mike and Steve for the initial possible ID. I had no idea where to start. I've never had a dragon perch right up on a vertical trunk before, so I knew it was something new. Took off before I could get a side profile. Hope to find more.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 05:48 PM PDT

Περιγραφή

My first of the year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:31 AM PDT

Περιγραφή

Found by Juni in the grass. Looking like this will end up being the first iNaturalist record for Enoclerus cupressi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 08:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 11:37 AM EDT

Περιγραφή

Scherer Thaxton
Golden Bluet?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 10:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceherzog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 11:44 AM EST

Περιγραφή

When I hold the frond upright it’s taller than me, 5’8”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceherzog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 10:58 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 10:59 AM EST

Τόπος

Sarasota, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertharrier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:17 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Suzhou, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:56 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2009 04:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

court_rae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:36 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 08:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 08:58 PM PDT

Περιγραφή

best guess

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 11:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertharrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:12 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:08 AM MST

Περιγραφή

Members of the subfamily Coniopteryginae are recognized by the presence of only one r-m crossvein in the middle of the wing. Two genera can be found in Arizona, Semidalis and Coniopteryx, and these may be further separated by the position of the m-cu crossvein (see second pic, highlighted red); in Coniopteryx this crossvein is located anterior to the branching of vein m, whereas in Semidalis this crossvein emerges behind the fork on vein m3+4. Four Semidalis and four Coniopteryx species are known from southern Arizona.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnjinjonny

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:00 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:22 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:05 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:22 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shan7on

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:37 AM MDT

Τόπος

Tucson (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:52 PM EDT

Περιγραφή

Found in the same spot I saw this species in my yard last year!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:36 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Endemic to Monterey Co.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:49 AM CST

Τόπος

Jiangsu, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:54 AM CST

Τόπος

Jiangsu, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:23 AM CST

Τόπος

Jiangsu, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:00 PM EDT

Περιγραφή

Neurocordulia (Shadowdragons) are a specialized group of riverine dragonflies that spend the days perched in the canopy (too high to see in many species) and wait until nearly dark to make rapid and seemingly random flights mere inches over the river. The flight period can last for 20 minutes to a little over an hour -- or possibly later in the darkness.

Saturday evening I visited the Santa Fe River in High Springs with Rex Rowan to search for Cinnamon Shadowdragon (N. virginiensis). Though the footing was rocky and the current swift and full of eelgrass, we waded up to our waists in an attempt to get closer to where a few were flying. We watched carefully, hoping they would approach close enough for a swing of the net. After some clumsy splashes, I caught two! Lifer!

Before we left in the near darkness, we noticed at least 50 still flying above a spot on the river about 300 yards upstream, where the twilight was still reflected on the river surface. It was too deep and too dark to get closer.

This is one posed in the field the next morning and also on my mask string in my hotel room.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:09 AM EDT

Τόπος

Sarasota, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffoconnell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daveczaplak

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There is a small population of this species 30 miles upriver at Lander, MD, discovered by Richard Orr. This is the first record for Montgomery Count, MD. Shape of the terminal appendages is diagnostic. Mid April emergence date is typical. Newly emerged and cold. Picked it up briefly so Dave Roberts could photograph the appendages from a better angle while I held it. Set it back on the log. It flew off later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2010 09:41 PM PDT

Τόπος

Canopy Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 09:10 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 01:27 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 01:44 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018

Περιγραφή

Female. Determined by Diane Young/BugGuide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiawentsai

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 02:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnjinjonny

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 11:10 AM UTC

Περιγραφή

Very cool! Seems to be a possible small population in this area. Seems fairly far North than typical of the species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffoconnell

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 05:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 03:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 11:18 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 10:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasota_manatee_ecoflora_sean

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 01:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 09:05 PM EST

Περιγραφή

OK @nomolosx & @hopperdude215 get ready to have your socks knocked off LOL. Another fun one from my black light. After looking through literally every Typhlo on Bugguide, I came up only with one very similar specimen from CA below. Thoughts?
https://bugguide.net/node/view/1911590/bgimage

Sorry the photo quality is poor. It spent about 1.2 microseconds at the light and I could only get off two frames before it disappeared for good. I was lucky to get this.

This is just over 2mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 01:54 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2014 10:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 04:51 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 04:18 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Απρίλιος 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 07:20 PM EST

Περιγραφή

FW length of 5.0mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I was listening for owls not too long after dusk. The temperature was in the 50s and the half moon shone brightly. Owls had been vocal. Standing in the dark, I heard a very loud, unfamiliar call that I thought must be either Great Horned or Spotted Owl. It called again, nearby and more intensely. I found myself getting in my car quickly without quite knowing why - it was an involuntary response faster than my brain consciously moved on to IDs like this one. But my brain did get there as I found myself rolling up the window in addition to closing the door, leaving just enough room to record. It was too loud and intense. The sounds moved very quickly from roughly behind my car to in front of my car. When I turned on the car and drove slowly forward, I quickly spotted these two individuals (presumably immature), which I somehow half expected I would see up the road. They were occasionally responding to other calls from the woods (presumably their mother). Photo taken by headlights at 12800 ISO.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Wuxi, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 11:54 AM EST

Περιγραφή

Continuing rarity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 12:07 PM PST

Περιγραφή

Flushed from under a log at the base of a live oak and into branches 3 to 12' up. Spotted a likely hole where one had hidden and lucked into a chance to document one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κούλεξ (Γένος Culex)

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 09:08 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Wuxi, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 08:14 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 08:13 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_o

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 02:22 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 06:50 PM EST

Περιγραφή

Posting with hopes some of the bird experts out there might know the gillions of ducks? migrating south in Florida last night? Got a cool full moon shot with them going by, inadvertently. I was thinking maybe scaups.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018

Περιγραφή

With @mpoinat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020

Τόπος

Filmore St. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 12:47 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_ilovenature

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Easily over 100 in yard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnjinjonny

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020

Περιγραφή

Small sized, behaved like a darner, perching vertically. In a very shaded and dense area, unlike what I'd expect from Four-spot and other similar dragons.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aispinsects

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:56 PM EDT

Περιγραφή

UCF Arboretum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfitzgerald86

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:59 AM MST