Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

airrocksun

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 09:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishgut50

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michaelskinner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

physicsdave

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Περιγραφή

Female, 2200 m. Upper edge of vegetation, E Facing slope of Prospect Mtn., close to summit (~8 km S of Cadomin)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 08:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015 02:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 02:16 PM HST

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 10:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 09:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 02:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 09:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2005 11:46 AM EDT

Περιγραφή

alpine tundra

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2005 09:37 AM EDT

Περιγραφή

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015 03:18 PM PDT