Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalemeister

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:14 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

dalemeister

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 08:30 AM UTC

Περιγραφή

White crowned sparrow sharing a drink

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_fran

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 09:02 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

stephanie92

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 06:41 PM PDT

Περιγραφή

I’ve never seen a coyote and a mule deer interact before! The coyote was just lying down resting, and then the deer slowly grazed it’s way towards the coyote and sniffed at it while it was lying down. The coyote looked a little fearful and moved a few steps away, then the deer gently stamped its front feet at it, and the coyote ran further away. That’s definitely the closest I’ve ever seen them come to each other.

For iNaturalist, do I ID the coyote or the deer? 🤔

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

ryan_elliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoboannie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:40 AM PDT

Τόπος

Chino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaxel

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cre8tive

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 04:50 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 09:16 AM PST

Περιγραφή

Hormones working

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 11:03 AM PST

Τόπος

Jamul, California (Google, OSM)

Περιγραφή

This coyote was hit and the person driving did not check to see if it was still living. When I came upon this animal, I thought it was roadkill, but when I got closer, I could see she was breathing and her eyes were responsive. It turned out her hind legs were paralyzed and her front right leg. I called Project Wildlife who referred me to SD County Animals Services. I waited about 45 minutes until the truck arrived. The animal-technician noose-poled the coyote and gave her a euthanasia-shot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregslak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 02:32 PM PST

Περιγραφή

Heard a commotion in a nearby oak tree and turned quickly enough to catch this male Acorn Woodpecker chasing a Fox Squirrel out of its tree. That squirrel didn't stand a chance!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

bugornot

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2013 01:14 PM PST

Περιγραφή

Although adults usually can be recognized by the trademark reddish-brown tail(shown in the third photo), the rest of their plumage can be quite variable, especially west of the Mississippi. Juvenile Red-tails often have brown tails crossed by darker horizontal bars(shown in the first photo). The tails on the Harlan's subspecies are pale and mottled, and usually lack any sort of red.

The second photo shows the strange pose of the first photo ... having lunch with a squirrel?

Because they are so common and easily trained as capable hunters, the majority of hawks captured for falconry in the United States are red-tails. A Red-tail with its superb vision will fold its wings against its body and power dive at speeds of up to 100 miles an hour to catch a variety of lizards, snakes (including rattlesnakes), rodents and birds.