Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessilynnallen73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 03:43 PM EDT

Περιγραφή

18 × 16 mm thallus with apothecia ≤0.5 mm on brownstone, K+ purple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:25 AM EDT

Περιγραφή

Growing in a tree pit with other weeds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 04:04 PM EST

Περιγραφή

6 × 8 cm thallus, upper surface K+ yellow, medulla K+ yellow turning red, on trunk bark of Quercus tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:47 AM EDT

Περιγραφή

20 × 7 mm thallus with apothecia ≤0.2 mm on bark of Prunus serrulata ‘Kanzan’ (E40-17)

immediately above the same species with different thallus texture and apothecia color: https://www.inaturalist.org/observations/75247120

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:15 PM EDT

Περιγραφή

apothecia ≤0.2 mm on bark of Prunus serrulata ‘Kanzan’ (E40-17)

immediately below the same species with different thallus texture and apothecia color: https://www.inaturalist.org/observations/75247119

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 07:19 PM EDT

Περιγραφή

on cherry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 12:33 PM EDT

Περιγραφή

Verrucaria? On siliceous portion of rock wall. It's not Acarospora fuscata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 12:38 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:32 PM EST

Περιγραφή

on Gymnocladus dioicus tree with Xanthoria parietina 📷

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 02:44 PM EST

Περιγραφή

host to lichenicolous fungus Athelia arachnoidea 📷 on brownstone mausoleum (Young 1857) with a gray crustose lichen 📷

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 02:45 PM EST

Περιγραφή

lichenicolous fungus on an orange crustose lichen 📷 on brownstone mausoleum (Young 1857)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 02:46 PM EST

Περιγραφή

on brownstone mausoleum (Young 1857) with an orange crustose lichen 📷

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 12:37 PM EDT

Τόπος

Jonesport, ME, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:55 AM EST

Περιγραφή

on marble monument

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 12:36 PM EST

Περιγραφή

Breaking and entering, that is, eating, a black willow bud.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 12:47 PM EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gutenfrog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 12:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 03:37 PM EST

Περιγραφή

on top of stone wall

pictured damp after rain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 12:41 PM EST

Τόπος

Truro, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on Quercus alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2010 01:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 02:18 PM EST

Περιγραφή

With Myriolecis sambuci

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 03:55 PM EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 12:42 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:30 PM EST

Περιγραφή

there is a row of 16 kentucky coffeetrees planted on the east side of the park, which opened in 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 03:11 PM EST

Περιγραφή

Mimus polyglottos, northern mockingbird, in Ilex verticillata in my backyard, February 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 01:31 PM EDT

Περιγραφή

PLACEHOLDER: apothecia over 1 mm; hypothecium brown. Awaiting verification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 12:03 PM EDT

Περιγραφή

on marble gravestone

New Moon Mycology Summit 2019, day 4: Thurman Baptist Cemetery

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 02:00 PM AST

Περιγραφή

On tree bark near base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

On pyrus. likely an import from southern state, but there is a significant amount of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:23 AM EST

Περιγραφή

on Cornus florida bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 01:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:32 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:33 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:14 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 03:24 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 03:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 03:21 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 12:42 PM EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Swimming with eyes under water in the shallows.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 03:17 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsnb0634

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 02:01 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 03:11 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 04:00 PM EDT

Περιγραφή

Green 10 × 10 cm thallus with marginal linear soralia containing whitish soredia becoming darker and granular centrally, lobe tips bluish-white pruinose above and white below with black rhizines, growing on trunk bark of Acer sp. in front yard of Woodstock Laundry; pictured wet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:38 PM EDT

Περιγραφή

???

On a stone wall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 01:52 PM EST

Περιγραφή

on siliceous gravestone. Less than a US nickel in diameter

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 03:03 PM EST

Περιγραφή

Mimus polyglottos, Northern mockingbird, in Ilex verticillata in my backyard, January 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbarron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 02:29 PM EST

Περιγραφή

Top of wooden post used as guard rail along road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 03:30 PM EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 01:37 PM AST

Περιγραφή

On lichens on street tree bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donrecklies

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 09:24 PM EST

Περιγραφή

on a sandy eroded slope in Long Pond Park, Staten Island; note the divisions in the second photo are 1mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 01:08 PM AST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaf asymmetric; basal lamina cells pitted; propagula present; on a soil mount in a swamp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katharinab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 01:57 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:05 PM AST

Περιγραφή

On tree bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 02:28 PM EST

Περιγραφή

1st time finding it here. completely black lower surface. Marble gravestone. ID verified by James Hinds (by photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 02:38 PM EST

Περιγραφή

pale lower surface. ID by James Hinds (by photo). cement

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 12:06 PM EDT

Περιγραφή

Ice meadows, Hudson River, Nature Conservancy, Warrensburg, Warren County, NY, October 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 04:04 PM EDT

Περιγραφή

Nonvisible crustose thallus, crowded apothecia with dark orange disks and slightly paler margins, growing on exposed wood of Morus alba ‘Pendula’ cemetery tree along west side of Battle Avenue between Bay View and Landscape Avenues; close-up ×17.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 12:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 05:11 PM ADT

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On root soil mound of a fallen tree.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 04:02 PM ADT

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 03:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessilynnallen73

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 01:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:49 PM EDT

Τόπος

Wharton, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 10:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:29 PM EDT

Περιγραφή

18 × 18 mm thallus on gravestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:33 PM EDT

Περιγραφή

colony of 11 × 11, 8 × 8, 11 × 11, and 3 × 4 mm thalli on gravestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 03:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 03:03 PM EST

Περιγραφή

on top of brick wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2016 07:36 AM EDT

Περιγραφή

NYC-Native Hypoxis hirsuta, yellow star-grass, blooming in my front yard, April 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 01:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regina13

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 02:38 PM EST

Περιγραφή

with moss among heath dunes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 07:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:45 PM EDT

Περιγραφή

3.0 × 4.2 cm thallus, upper surface K−, on trunk bark of Tilia street tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:42 PM EDT

Περιγραφή

2.8 × 2.5 cm thallus (primary subject among colony), upper surface K−, on cement bench

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 03:54 PM ADT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The taxonomy of Hieracium is so messy that this is a tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 08:46 AM EDT

Περιγραφή

iNaturalist ID suggestion. Lots of jaw on this one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

podetia: wrinkled
habitat: on sandy soil with Hudsonia tomentosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 05:09 PM EDT

Περιγραφή

medulla C+ reddish
white when rubbed (last photo)
on obelisk with Physcia sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regina13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regina13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 02:47 PM EST

Περιγραφή

on marble gravestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 01:55 PM EDT

Περιγραφή

On a granite boulder.
This is an endolith (thallus is within the rock; fruiting bodies are exposed at the rock surface)... Cool! These lichen are making clay without a rock crusher. (slow but sure!)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 10:56 AM EDT

Περιγραφή

On Pinus strobus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 09:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 07:52 PM EDT

Περιγραφή

On metal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilcrowchevron

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 02:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 09:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 12:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:21 PM EDT

Περιγραφή

on brick on my porch

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 04:18 PM EDT

Περιγραφή

Junco hyemalis, dark-eyed junco, in my backyard, April 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 04:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 01:09 PM AST

Περιγραφή

On a London Plane Tree (Platanus x acerifolia)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Prettiest mushroom I have ever seen