Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 07:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goudagururaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 04:41 ΜΜ IST

Περιγραφή

Phrynarachne

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shashikanthbkambannavar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 09:12 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojbhat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 11:05 ΠΜ IST

Τόπος

Gerusoppa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 08:12 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:03 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshithjv

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:44 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 08:25 ΜΜ IST

Τόπος

Padangady (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2017 11:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist43365

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:14 ΜΜ IST

Τόπος

Belur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist43365

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 07:13 ΜΜ IST

Τόπος

Belur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojbhat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:03 ΜΜ IST

Περιγραφή

First time seeing with spiderlings on leaf of lemon plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratikk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Belgaum, IN-KA, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:00 ΠΜ IST

Τόπος

Samethadka (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw this on a plant in coconutfarm with egg sac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:56 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shashidharswamyhiremath

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:33 ΠΜ IST

Περιγραφή

Bird Dropping Crab Spiders ( Phrynarachne sp) Preying Soldies Fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:10 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:44 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

ashith

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 09:40 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naveen_iyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 08:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 06:53 ΜΜ IST

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhadrad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:14 ΠΜ IST

Τόπος

Kalkere Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanath_ramesh_manimoole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022

Τόπος

Hassan, IN-KA, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_forest_spirit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

About 1 inch spider with a unique 'trap-door' like web built about 6 feet on a tree trunk next to a stream deep inside the rainforest. Upon removing the 'lid' the natural cavity was lined with fine silk (hence the blue tinge due to the flash). No photo prominantly showing eye-pattern, one image produced here photographed by Rohit Nandakumar. Identification is tentative, because this family is not reported from anywhere in India except the Himalayan region.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 08:22 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 07:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthakrishnamc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipinbaliga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 07:06 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:18 ΜΜ IST

Τόπος

Agumbe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:00 ΠΜ IDT

Τόπος

Puttur (Google, OSM)

Περιγραφή

Portia with its prey tetragnatha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 10:19 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

prashanthakrishnamc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:00 ΠΜ IST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:00 ΠΜ IDT

Περιγραφή

Spidelings of bird dropping spider under the leaf Spider laid eggs joing two leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 11:17 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 12:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishwanathgowda

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 08:33 ΜΜ IST

Περιγραφή

Found this on a wild plant on our regular macro walk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasanthi

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 10:20 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:26 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naveen_iyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:09 ΜΜ IST

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Περιγραφή

Netcaster Male , Found on a gate and then transferred to Twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 08:13 ΜΜ IST

Τόπος

Kalalavadi (Google, OSM)

Περιγραφή

Gnathopalystes pair
I was digging my archives today for some photo, but somehow I didn't get that. But I ended up getting this pic, which was also in my search from long time!
Its Huntsman spiders mating .
march 2020,
Indraprastha,
Mysuru