Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonba13

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 03:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Pure white, same size and shape of pinks, growing next to pinks, only one I could find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funktd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Interested in what looks like a parasitic plant. I did not have eyewear so photo was not as good as I had hoped.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1/18/2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_cole

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:37 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a southwest facing, descending ridge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

It’s been suggested that this is a potential Platanthera clavatella x lacera hybrid. This plant was in its prime flowering, so I don’t see how it could be a worn down lacera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big_al_xo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielskatz

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:39 ΠΜ CDT

Τόπος

Indian Point Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 12:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

9/26/21

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_fairy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Mahomet, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriansydor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyilu

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4 years of searching for this in Illinois has finally yielded 3 individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuajohnson

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleywold

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 01:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taco2000

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Whoa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 02:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)