Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

milopyne

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:56 AM EDT

Τόπος

Ivanhoe, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loki_limestone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I swear it's the most beautiful plant in the Basin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 02:20 PM CST

Τόπος

Pegram, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciasamperio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 09:48 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderprice

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 09:47 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekrimmel

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel670

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 10:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 09:25 AM CDT

Τόπος

Mesquite, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milopyne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 03:22 PM EST

Περιγραφή

Stagville state historic site; best guess but some leaves are essentially entire